Organisationsprofil

Forskningsmiljøet adresserer temaet ‘Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring’.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at undersøge det dynamiske spændingsfelt mellem mennesker i udsatte positioner, sociale forandringer i velfærdssamfundet og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.

Forskningsmiljøet udvikler projekter på tværs af fagligheder og etablerede målgrupper. Projekterne tager afsæt i blandt andet velfærdsprofessionelle, borgere og frivilliges mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professionsfeltet. Målet er at skabe forsknings- og udviklingsprojekter med relevans for både socialrådgiveruddannelsen og praksis.

Forskningssatsningen er tematisk organiseret i fire centrale tematikker, som ofte udmøntes i tværgående forskningsprojekter:

1.  Det sociale arbejdes organisering, praksis og profession

2.  Børn, unge og familieliv i udsatte positioner

3.  Migration, mangfoldighed og socialt arbejde

4.  Inkluderende arbejdsfællesskaber


Programmet ledes af docent Cecilie Kolonda Moesby-Jensen 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Absalon - Velfærd, marginalisering og socialt arbejde forandring er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller