CAT-bank (Kursus i Critically Appraised Topic)

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Det er en sundhedspolitisk og sundhedsfaglig ambition, at de sundhedsfaglige professionsbachelorer fremover skal bidrage til udvikling af en evidensbaseret praksis i sundhedsvæsenet, til hurtigere implementering af ny viden i praksis samt til udvikling af en højere grad af patientinvolvering og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.

En af de største udfordringer for en evidensbaseret tilgang til praksis er den enorme mængde af publikationer, der offentliggøres hver dag over hele verden. Det er derfor af stor betydning, at samtlige undervisere knyttet til de sundhedsfaglige bacheloruddannelser i UCL er kompetente til selv at varetage en systematisk litteratursøgning samt kritisk vurdere forskningsbaseret litteratur med henblik på regelmæssig opdatering og justering af undervisningsmateriale, så undervisningen er baseret på nyeste evidensbaseret viden.

Anvendt Sundhedsforskning og Forskerservice, UCL Biblioteket har derfor i samarbejde udarbejdet et to ugers fuldtidsstudie. Undervisningen varetages af forskere fra Anvendt Sundhedsforskning samt bibliotekarer fra UCL Biblioteket og Forskerservice. Kurset giver 3 ECTS svarende til to ugers fuldtidsstudie og afsluttes med en CAT (Critically Appraised Topic).

CAT er et kursus med en kort struktureret gennemgang af den bedst tilgængelige evidens indenfor et klart afgrænset klinisk spørgsmål, præsenteret i en form for review over de 3-5 vigtigste artikler.

Kurset består af en række viden- og færdighedsmål, hvor deltagerne skal tilegne sig kompetencer i systematisk litteratursøgning (herunder brug af søgeprotokol, søgestrategi, referencehåndtering og udvælgelse af relevant litteratur) og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur (herunder litteraturmatrix, vurderingsredskaber og anbefaling). Det afsluttes med en færdig produceret CAT, som bedømmes af en forsker og en bibliotekar. Alle CAT lægges i CAT-banken og skal ses som et resultat af forfatternes læringsforløb.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller