Forskningscenter for innovation og entreprenørskab

Organisationsprofil

Vi forsker i at uddanne og danne fagprofessionelle til at blive aktive medskabere af en bæredygtig fremtid ved at tænke og handle innovativt og entreprenant. Vores særlige fokusområder er entreprenant didaktik og sociale transformationer lokalt og internatonalt med omdrejningspunkter i forestillingsevne, medbestemmelse, diversitet og værdiskabelse for andre.
Fremtiden er ikke bare noget der sker, det er noget vi skaber.
 

Overordnet anskuer centeret begreberne innovation og entreprenørskab som veje til at skabe flere livs- og handlemuligheder for flere typer af mennesker og til at skabe bæredygtige løsninger og samfundsmæssig sammenhængskraft. Centeret har forskningsmæssigt fokus på innovativ og entreprenant uddannelses- og ydelsesudvikling og på social innovation – og på samspillet mellem dem. Centerets forskning har således både en innovativ og en social side, som begge har fokus på at udvikle mangfoldighed, lighed og værdi ved at tænke i nye muligheder.

Det forskningsmæssige fokus ligger på forbindelsen mellem innovativ og entreprenant uddannelses- og ydelsesudvikling, social innovation, mangfoldighed, lighed, værdiskabelse og mulighedsfilosofi.

Centeret indeholder to programmet: Program i transformativ entreprenørskabsdidaktik og Program i social innovation.

Se mere om vores forskningsprofiler, projekter, publikationer og aktiviteter i venstre menuen eller på vores website

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for innovation og entreprenørskab er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller