Forskningscenter for Byggeri, energi, vand og miljø

Organisationsprofil

Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Forskningscenteret for Byggeri, Energi, Vand & Klima udfører anvendt og praksisnær forsknings i samarbejde med private og offentlige partnere såvel som VIAs øvrige forskningsenheder. Centeret formidler, udvikler og producerer ny viden som skal bidrage til nye teknologiske løsninger i og omkring fremtidens byggeri, et bæredygtigt ressourceforbrug inden for rent drikkevand og grøn energi samt digitale virksomhedssystemer.

Forskningscenteret består af følgende tre programmer:

 • Program for intelligent og bæredygtigt byggeri
 • Program digitale virksomhedssystemer
 • Program for vandteknologi
 • Program for energi og klima

Sammenhængen mellem forskning, uddannelse og praksis

Centeret har til formål at indsamle, udvikle og formidle ny viden om centerets fokusområder samt at tilgodese og udfordre såvel regionale som globale behov. Centerets forskning og udviklingsaktiviteter skal kunne omsættes og anvendes i både den professionelle praksis og i VIAs uddannelser byggeri, ingeniør og value chain management. Derfor samarbejder vi med erhvervslivet, offentlige instanser, interesseorganisationer og andre forsknings- og udviklingsinstitutioner. Det tætte samspil med omverdenen skal være den røde tråd i alle vores aktiviteter.

Vi forsker indenfor:

 • Build 4.0
 • Cirkulær økonomi i byggeriet
 • Indeklima
 • Energi
 • Drikkevand
 • Klimatilpasning
 • Geologi og grundvand
 • Korrision og materialer
 • Digitale virksomhedssystemer 

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for Byggeri, energi, vand og miljø er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller