Forskningscenter for In- og eksklusion i pædagogisk praksis

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Hele livet igennem deltager alle mennesker i større eller mindre sociale fællesskaber og kontekster, som alle er karakteriseret ved både inklusion og eksklusion. Dette er et grundvilkår i menneskelige fællesskaber generelt, men en særskilt problematik i pædagogisk arbejde specifikt, idet pædagogik i særlig grad handler om at arbejde med menneskers deltagelse, udvikling, læring og dannelse i fællesskaber.

Med UCN’s forskningsmæssige satsning på forskningscenteret in- og eksklusion i pædagogisk praksis ønsker vi at skabe en national forskningsfaglig niche omkring inklusion og eksklusion i pædagogisk praksis, hvilket bl.a. angår skole, dagtilbud, undervisning og pædagogik i en bred forstand – herunder også sundhedspædagogiske perspektiver. Forskningscenteret skal gennemføre forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisrettede og anvendelsesorienterede bud på løsninger på væsentlige samfundsudfordringer omkring in- og eksklusionsprocesser. Dette gribes bl.a.- an gennem et eksplicit forskningsfagligt fokus på in- og eksklusionsprocesser gennem en flerdimensionel linse på den fysiske, sociale og psykiske inklusion, en linse der kan anvendes på både mikro,- meso- og makroniveau.

Kontakt

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for In- og eksklusion i pædagogisk praksis er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller