Forskningscenter for Industriel Digital Transformation

Organisationsprofil

Organisationsprofil

I forskningscentret har vi en ambition om at styrke digitaliseringen af de nordjyske produktionsvirksomheder med særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Det kræver en forskningsindsats, der står på flere ben, og hvor omdrejningspunktet er en både dybere og bredere forståelse af de mange digitale teknologier, der i dag skyder frem i industrien.  
Et væsentligt element i den industrielle digitale transformation er, at teknologier og processer, som tidligere fungerede isoleret i virksomhederne, nu integreres via digitale systemer og datadeling. Dermed opbrydes de tidligere fagdomæner. Disse smelter i højere grad sammen i virksomhederne, der i stigende grad forventer, at deres nuværende og kommende medarbejdere evner at arbejde på tværs af de hidtidige fagdomæner. 

Der foregår meget forskning i disse temaer nationalt og internationalt. Nogle kalder det Industri 4.0, og andre mener, vi er på vej mod Industri 5.0. På UCN samler vi det under overskriften Industriel Digital Transformation og har etableret et anvendelsesorienteret forskningscenter med det fokus. Her vil vi definere og videreudvikle netop den niche inden for forskningen, som giver størst muligt udbytte for vores uddannelser, medarbejdere og aftagervirksomheder i regionen. 
Det er vores ambition om fem år at have opbygget et internationalt anerkendt fagmiljø, som gennem systematisk videnudvikling og omfattende samarbejde med det nordjyske SMV-segment spiller en betydelig rolle i den nordjyske region og samtidig sætter et synligt aftryk på international forskning. 

Arbejdet i styrkepositionen er centreret omkring følgende forskningstemaer: 

  • Digitalisering af produktionssystemer 
  • Intelligent og bæredygtigt produktdesign 
  • Design af industriel læring 

Forskningsprojekter i samarbejdet med erhvervsliv og videnspartnere 
Vi har fokus på at lave forskningsaktiviteter i samarbejde med erhvervslivet og andre videnspartnere. Der igangsættes således en række interne forskningsprojekter, hvor medarbejdere primært fra UCN’s teknologiuddannelser arbejder med praksisrelevante forskningstemaer. Desuden deltages der i en række nationale og internationale samarbejdsprojekter. Se et udvalg af projektaktiviteterne. 

 

Videnskabelige publikationer 
Arbejdet i forskningscenteret munder hvert år ud i en række videnskabelige publikationer. De fleste ligger tilgængeligt til download og kan findes i UC Viden. 

 

Kontakt

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for Industriel Digital Transformation er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller