Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Organisationsprofil

Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger.

Vi interesser os for:

  • hvordan sociale og politiske vilkår rammesætter og understøtter borgere og fagprofessionelle
  • hvordan sociale relationer, møder og handlinger udvikler og forandrer både samfund, mennesker og det professionelle arbejde

Vi har fokus på forskning i ledelse, socialt og socialpædagogisk arbejde, mødet mellem ledere, professionelle og borgere i al deres diversitet og mangfoldighed. Vi samarbejder tæt med praksis, med VIAs uddannelser og andre forskningscentre samt med andre forskningsinstitutioner og organisationer indenfor vores fokusområder. 

Forskningscenteret ledes af Sanne Haase


Forskningscenteret består af fire forskningsprogrammer: 

Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde. 

Programmets forskningsfokus er på beskæftigelsespolitikker og beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.
Programmet ledes af Per Westersø.
Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter

 

Program for ledelse og organisationsudvikling

Program for ledelse og organisationsudvikling belyser forhold for ledelse, professionelle medarbejdere og organisatorisk udvikling.
Programmet ledes af Frode Boye Andersen
Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.  

 

Program for organisation, koordination og borgerinddragelse.

Vi forsker i det fagprofessionelle arbejdes samspil med organisationers strukturer, dynamikker og kulturer. 
Programmet ledes af Sanne Haase. 
Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter. 

 

Program for samfund og mangfoldighed.

Program for samfund og mangfoldighed undersøger og gentænker velfærdsprofessionel forebyggelse af eksklusion, diskrimination og ulighed.
Programmet ledes af Simon Nørgaard Iversen.
Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.

Læs mere om forskningscenteret og dets aktiviteter på via.dk.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller