Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

Forskningscenter for pædagogik og dannelse er et af VIAs syv forskningscentre med cirka 200 medarbejdere. Vi bidrager til udvikling af viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning.

Vi tilvejebringer forståelse for og kvalificering af professionsuddannelserne samt de relaterede professioners aktuelle udfordringer. Vi udvikler viden, der kan kvalificere professionsudøvernes praksis, udvikle deres professionelle identitet og deres bevidsthed om og håndtering af udfordringer, som professionsudøveren til stadighed må forholde sig til. Vores fokus er på livslang læring samt kvalificering af børn og unges dannelse, læring og trivsel i institution, skole, fritid og hjem.

Forskningscenteret ledes af Andreas Rasch-Christensen.

 

Forskningscentret består af 11 forskningsprogrammer:

Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem

Forskningsprogrammet har fokus på børns liv og trivsel i og på tværs af de kontekster, hvor børn lever deres liv.

Programmet ledes af Anette Boye Koch og Mette Molbæk.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

Dannelse og etik
Forskning i hvordan udvikling af menneskers selv- og omverdensforhold forstås, praktiseres og rammesættes i uddannelses- og professionspraksis.

Programmet ledes af Jan Jaap Rothuizen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Hverdagsliv og fritidspædagogik
Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig.

Programmet ledes af David Thore Graversen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Krop, idræt og bevægelse
Vi forsker i bevægelse og bevægende kroppes betydning for pædagogiske processer i skoler og daginstitutioner – særligt i forbindelse med idrætsundervisning og bevægelsesaktiviteter.

Programmet ledes af Jens-Ole Jensen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Læring og it
Læring og it forsker i hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, undervisning, kommunikation og samarbejde igennem hele uddannelsessystemet generelt.

Programmet ledes af Lillian Buus.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Matematik- og naturfagsdidaktik
Vi forsker i matematik- og naturfagsdidaktik og udvikler viden til gavn for læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og professionerne, der knytter sig hertil. 

Programmet ledes af Peer Daugbjerg.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Outdoorpædagogik
I program for outdoorpædagogik arbejder vi bredt med betydningen af at inddrage omverdenen i pædagogiske processer og læringsaktiviteter i uderummet.

Programmet ledes af Karen Seierøe Barfod.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Professionsdidaktik
Vi forsker i og bidrager til udvikling af forskningsinformerede tilgange til professionsuddannelse og professionelles læring og samarbejde.

Programmet ledes af Birgitte Lund Nielsen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Sprog og literacy
Vi forsker i sprog- og literacypædagogik, i andet- og fremmedsprogspædagogik, og i praksisser med sprog og tekster i dagtilbud og skoler. 

Programmet ledes af Line Møller Daugaard og Mette Vedsgaard Christensen

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Vejledning og mentorskab
Vi forsker i transitionsprocesser og tilknyttede vejlednings- og mentorindsatser, der understøtter livslang karriereudvikling.

Programmet ledes af Lisbeth Lunde Frederiksen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.  
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Æstetik og pædagogik
Vi forsker i æstetik og pædagogik med henblik på at indkredse og identificere relevansen for uddannelser, professioner og forskning.

Programmet ledes af Martin Blok Johansen.

Læs mere om programmets projekter, publikationer og aktiviteter.
Se programmets samlede projektkatalog her. 

 

Du kan finde mere information om centerets programmer ved at følge linkene ovenfor. 

Vi udgiver et nyhedsbrev seks gange om året, og du kan tilmelde dig ved at trykke her. 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for pædagogik og dannelse er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller