Forskningscenter for Sundhed og anvendt teknologi

Organisationsprofil

I forskningscentret ”Sundhed og anvendt teknologi” bliver der udviklet  forskningsbaseret viden om, hvad der skal til for at skabe et meningsfuldt og kvalificeret match og samspil mellem borgernes fysiske, psykiske og sociale behov og digitale sundhedsteknologier, der kan understøtte disse behov. Forskningen sætter spot på at skabe viden om borgernes, de fagprofessionelles og sundhedssystemets anvendelse og implementering af digitale teknologier i hverdagen med henblik på netop at udvikle viden om, hvordan vi skaber et vidensbaseret, robust og bæredygtigt match mellem menneske og teknologi indenfor sundhedsområdet.

Forskningen skal bidrage til en vidensbaseret og kvalificeret løsning af samfundsmæssige problemstillinger. Dette i lyset af den demografiske udvikling med flere ældre borgere og flere borgere med kroniske sygdomme og sideløbende en teknologiske udvikling, der forventes at kunne understøtte et presset sundhedssystem med innovation og digitale løsninger.

Desuden bidrager forskningen til udvikling af UCN´s uddannelser og af sundhedsfaglig praksis i en samfundsmæssig kontekst, hvor digitale teknologier på en og samme tid skaber muligheder og udfordringer for borgerne, de sundhedsprofessionelle og sundhedssystemet.

Der er i forskningscentret valgt fire forskningstemaer:

  1. Digital sundhed
  2. Teknologiunderstøttet rehabilitering 
  3. Tilgængelighed og deltagelse
  4. Sundhedsinnovation

 

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for Sundhed og anvendt teknologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller