Forskningscenter for Sundhed og anvendt teknologi

Organisationsprofil

Organisationsprofil

I forskningscentret Sundhed og Anvendt Teknologi bedriver vi national og international forskning indenfor samspillet mellem mennesker og teknologi i relation til at øge sundhed og livskvalitet. Med afsæt heri er visionen, at forskningscentret frembringer forskningsbaseret viden på et højt nationalt og internationalt niveau og at den producerede forskningsviden bidrager til vidensgrundlaget i uddannelserne ved UCN samt til at udvikle praksis og erhverv. Gennem samarbejdet med uddannelser, praksis samt private og offentlige organisationer etablerer og opbygger vi kontinuerligt en stærk regional, national og international forskningsindsats med afsæt i tværfaglige og involverende tilgange. Forskningscentret bidrager samtidig til at uddanne digitalt kompetente studerende og kursister, som har viden om betydningen af samspillet mellem mennesker og teknologi indenfor sundhedsområdet.

Forskningen i forskningscentret Sundhed og Anvendt Teknologi rettes mod fire perspektiver:

  1. Menneske, sundhed og teknologi i et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv. Her fokuserer vi på menneskers anvendelse af digitale løsninger og teknologier både i et samspil med enkeltpersoner og med befolkningsgrupper.
  2. Menneske, sundhed og teknologi i et behandlende perspektiv. Her fokuserer vi på anvendelse af digitale løsninger og teknologier med det formål at understøtte behandling i forbindelse med funktionsnedsættelser samt fysisk og psykisk sygdom hos enkeltpersoner og befolkningsgrupper.
  3. Menneske, sundhed og teknologi i et rehabiliterende perspektiv. Her fokuserer vi på anvendelse af digitale løsninger og teknologier med det formål at understøtte rehabilitering hos enkeltpersoner og befolkningsgrupper. Det retter sig bl.a. mod personer med kroniske sygdomme, hvor den teknologiske indsats kan være livslang, og også mod midlertidige indsatser til personer, som rehabiliteres efter akut opstået sygdom.
  4. Menneske, sundhed og teknologi i et læringsperspektiv. Her fokuserer vi specifikt på enkeltpersoner og befolkningsgruppers oplevelser af at interagere med teknologi i forbindelse med egen sundhed og sygdom.

Nuværende og fremtidige forskningsaktiviteter i forskningscentret Sundhed og Anvendt Teknologi involverer en eller flere af ovenstående fire perspektiver. Borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle vil blive tænkt med som centrale aktører i udvikling, anvendelse og implementering af de teknologier og digitale løsninger, der løbende bliver en del af de daglige indsatser og interventioner i praksis og erhverv indenfor sundhedsområdet.

Kontakt

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for Sundhed og anvendt teknologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller