Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Organisationsprofil

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis bidrager med ny viden, indsigter, forståelser og metodikker indenfor især professionshøjskolesektoren. Professionshøjskolesektoren har en nøglerolle i samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed og er forpligtede på at udvikle videregående uddannelser og varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ved Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis arbejder vi med at klarlægge, hvordan sektoren løfter denne opgave, og hvilken forskning sektoren i denne sammenhæng skal og bør bidrage med.

Centrale områder er kvalitet i uddannelser, i forskning og i undervisning, praksisforståelser og praksis som et centralt begreb knyttet til arbejdet i og imellem professioner, professionshøjskolesektorens rolle og bidrag i og til samfundet og forskningsbaseret evalueringsmetodik, der skal understøtte VIA’s evalueringspraksisser.

Vi bidrager med forskning og viden indenfor centrale fokusområder i sektoren, der udgør centerets fire forskningsprogrammer: Program for uddannelseskvalitet, Program for professionspolicy, Program for praksisstudier og Program for evaluering og evidens.

 

Program for uddannelseskvalitet: I Forskningsprogram for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, ved at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt især i forbindelse med professionsrettet uddannelseskvalitet.
Forksningsleder for programmet er Johanne Grøndahl Glavind.
Se programmets forskningsmedarbejdere her.

Program for professionspolicy: I Forskningsprogram for professionspolicy undersøger vi karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling.
Forskningsleder for programmet er Anders Buch.
Se programmets forskningsmedarbejdere her.


Program for praksisstudier:
I Forskningsprogram for praksisstudier præsenterer vi en bred vifte af praksisforståelser, kvalificerer den aktuelt væsentlige viden for praksis og undersøger den praksis, professionelle skal uddannes til.
Forskningsleder for programmet er Vibeke Røn Noer.
Se programmets forskningsmedarbejdere her.

Program for evaluering og evidens: I Forskningsprogram for evaluering og evidens bidrager vi med evalueringsfaglig forskning og udvikling til VIA’s evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter.
Forskningsleder for programmet er Kaare Aagaard.
Se programmets forskningsmedarbejdere her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller