Organisationsprofil

Organisationsprofil

På UCN har vi et aktivt forskningsmiljø, Forskningsprogram for Refleksiv Praksislæring, hvor vi undersøger og skaber ny viden om refleksiv praksislæring. Med forskningsindsatsen i programmet sætter vi fokus på både professions-, uddannelses- og undervisningspraksis. Målet er at kvalificere og udvikle både praksisfelterne og vidensgrundlaget for refleksiv praksislæring (RPL), og at bidrage til den professionsdidaktiske forskning både inden for og uden for Danmarks grænser.

Forskning i uddannelse, didaktik og undervisning er særligt relevant for UCN som institution, fordi det vedrører vores kerneopgave. Det er også relevant for vores aftagere og samarbejdspartnerne i de professionelle praksisfelter, vi uddanner dimittender til, og vi søger hele tiden samarbejder på tværs i UCN og med partnere uden for UCN.

Der foregår også professionsdidaktisk forskning mange steder i Danmark, og i forskningsprogrammet stræber vi efter at indgå i alle relevante dialoger og samarbejder. Vi bidrager også substantielt til at arrangere og afvikle UCN’s internationalt orienterede forskningskonference European Conference on Reflective Practice-based Learning (ECRPL https://www.ucn.dk/om-ucn/refleksiv-praksislaering/ecrpl-2023).

I forskningsprogrammet er arbejdet organiseret i samarbejdsprojekter, tematiske grupper og i form af ph.d.-studier (se mere under Projekter nedenfor). Overordnet set arbejder vi med tre temaer:

  • Udforskning af forholdet mellem refleksion, teori og praksis i uddannelses- og professionspraksis
  • Digitale teknologier og teknologiforståelse i uddannelse og praksis
  • Muligheder og grænser for refleksiv praksislæring

Programmet har deltagelse af en række forskere fra alle dele af UCN, og vores arbejde er både monofagligt og tværfagligt. Vi formidler vores forskningsresultater i danske og internationale forskningspublikationer (se mere under Publikationer nedenfor). Vi indgår endvidere i et tæt samarbejde med UCN’s Enhed for Refleksiv Praksislæring i en fælles indsats for at udvikle den professionsdidaktiske profil på UCN’s uddannelser.

Kontakt

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningsprogram for Refleksiv Praksislæring er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller