Forskningsprogrammet for skole og undervisning

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Om forskningsprogrammet

Forskningsprogrammet skaber viden inden for praksisfelterne skole og undervisning i bred forstand. Vi beskæftiger os primært med undervisning i grundskolen og på læreruddannelse, men også med andre skole- og undervisningsformer.

Vi beskæftiger os med didaktik og undervisning, som finder sted i flere forskellige sammenhænge såsom i professionsuddannelser, erhvervsuddannelser, uformelle læringsmiljøer, frivillige organisationer og netværk på tværs af skolen og dens omverden.  

Med Forskningsprogram for skole og undervisning skaber UC SYD ny viden og kommer med innovative løsninger på centrale problemstillinger i skoler og i alle sammenhænge, hvor der undervises.

De gennemgående temaer i programmet er: 

  • Læreruddannelsesdidaktik og læreruddannelse generelt
  • Udvikling af fagdidaktisk viden inden for blandt andet sprogfagene, naturfagene og kulturfagene
  • Udvikling af almendidaktisk og specialpædagogisk viden om problemstillinger i skolen blandt andet i form af børn og unges deltagelsesmuligheder, inklusion og eksklusion
  • Brug af teknologi og læremidler
  • Viden om lære- og dannelsesprocesser
  • Skolens rammer og betingelserne for den pædagogiske praksis, hvilket blandt andet omfatter forskning i skoleledelse, pædagogisk ledelse, vejledning, relationen mellem skole og hjem, overgang fra skole til anden uddannelse, teamsamarbejde, skoleudvikling og bæredygtighed 

Samarbejde om praksisnær forskning

Forskningsprogrammet er drevet af at skabe viden for en række aktører på skole- og undervisningsområdet i et tæt samarbejde med aktørerne selv. Det gælder skoler, kommuner, regioner, andre forskningsmiljøer på professionshøjskoler og universiteter samt internationale samarbejdspartnere.

Der er tale om anvendt forskning, som både er professionsrettet og praksisnær. Vi arbejder med forskellige metoder, som fx kan tage form som eksplorativ forskning, følgeforskning, deltagerorienteret interventions- eller designforskning. 

Didaktisk og skolepædagogisk ekspertise og engagement

Forskningsprogrammet engagerer sig i højaktuelle problemstillinger på skole- og undervisningsområdet og balancerer mellem en forskningsmæssig bredde og dybde.

Forskningsprogrammet samler ekspertise på forskellige delområder inden for det skolepædagogiske og didaktiske felt og bidrager med viden om planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning. 

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Forskningsprogrammet for skole og undervisning er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller