Forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed, UCN

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed har fokus på, hvordan udsathed og chanceulighed fremtræder og opleves af familier, børn, unge og voksne, samt hvilke implikationer udsathed og chanceulighed får for fagprofessionelle og endelig, hvilke former for professionelle forståelseshorisonter, handlemuligheder og tilgange, der eksisterer i forhold til de professionelle praksisfelter. Omdrejningspunktet for forskningsprogrammets arbejde er praksisnære og anvendelsesorienterede undersøgelser af udsathed og chanceulighed i både hverdags- og professionsperspektiver. Forskningsprogrammet er optaget af at studere de in- og eksklusionsprocesser og -mekanismer, der producerer, reproducerer og reducerer udsathed og chanceulighed. Vi arbejder ud fra et grundlæggende spørgsmål om, hvordan viden om strukturel, social, økonomisk og kulturel ulighed i samfundet både kan bidrage til øget trivsel og forbedrede livschancer hos borgere i udsatte positioner og til en styrkelse af vidensgrundlaget for de velfærdsprofessioner og de tilknyttede uddannelser, der arbejde med disse borgere.

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.