• PostadresseVis på kort

    Programansvarlig Line Hillersdal, Tagensvej 86

    2200 København N

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogrammet skal styrke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hos ældre borgere og patienter. Målgruppen er sårbare og skrøbelige ældre i eget hjem og på hospitalet.  

Forskningsprogrammet Sygepleje, ernæring og sundhed for ældre i et sundhedsvæsen i forandring er forankret i forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. 

Hvad forsker vi i? 

Behovet for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for ældre mennesker er kraftigt stigende. Ældre mennesker har komplekse plejebehov og behov for særlige ydelser fra sundhedsvæsenet. Men der mangler forskningsmæssig viden og sundhedsprofessionelle kompetencer inden for sundhedsfremme og forebyggelse for ældre. En problematik, der udfordres af, at ældreomsorg ikke kan løses af en enkel faggruppe, men kræver tværprofessionelt samarbejde. 

Sygeplejersken og den ernærings- og sundhedsprofessionelle indtager centrale roller i at hjælpe denne stærkt voksende gruppe af ældre med relevante, skånsomme og værdige sundhedsindsatser. Det kræver kompetencer til at løse komplekse udfordringer som fx tidlig opsporing, sundhedsfremme og forebyggende indsatser, tværfaglig koordination og samarbejde. Vi forsker i: 

Sundhedsfremme, omsorg, ernæring og pleje til den skrøbelige ældre: forskning med henblik på at udvikle pleje og behandling til skrøbelige ældre gennem helhedsorienterede og skånsomme forløb indenfor grundlæggende sygepleje, rehabilitering, demens og palliation.  

Inddragelse af ældre: forskning der undersøger hvordan tilværelsen som ældre tager sig forskelligt ud for forskellige individer og hvordan sundhedsindsatser tilrettelægges med inddragelse af ældre og evt. pårørende med afsæt i en forståelse for hvordan sårbarhed og handlekraft ofte sameksisterer i konkrete ældres liv. 

Styrkede kompetencer for sygeplejersken og den ernærings- og sundhedsprofessionelle i et borgernært, sammenhængende sundhedsvæsen: forskning der understøtter udvikling af kompetencer til tidlig opsporing og rettidig diagnostik og behandling, værdig pleje og omsorg samt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis. 

Kvalificering af velfærdsteknologi og digitalisering af velfærdsydelser i ældreplejen: forskning der belyser hvordan digitale teknologier, skaber værdi for ældre og sundhedsprofessionelle samt nye teknologiers betydning for faglighed, behandlingskvalitet og ansvar, når stadig mere teknologi introduceres i det faglige arbejde og som del af ældre patienters egenomsorg. Derudover undersøges muligheder for at rykke tilbud og behandling tættere på borgeren vha. teknologi (fx gennem transportable diagnostiske løsninger, skærmbrug m.m.). 

Hvordan forsker vi? 

Sammen med flere kommuner har vi igangsat en satsning om understøttelse af borgeres livskvalitet og sundhedstilstand i en forandret hjemmesygepleje. Satsningen skal udvikle, afprøve og evaluere fokuserede indsatser for fremtidens hjemme(syge)pleje i tæt samarbejde med hjemme(syge)pleje, borgere med langvarige og kroniske sygdomme og pårørende. Konkret skal satsningen give svar på, hvordan vi kan øge borgernes sundhed og trivsel ved at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes komplekse behov, sundhedsydelser og hverdagsliv; støtte pårørende og nedbringe pårørendebyrden samt øge medarbejderes og lederes kompetencer til organisering samt grundlæggende og kompleks pleje og behandling. 

Udvalgte projekter  

EMCARE 
Projektet undersøger ulighed i sundhed for ældre med minoritets etnisk baggrund. Formålet er at styrke ældre migranters deltagelse i og oplevede kvalitet af kræftrehabilitering ved at udvikle metoder hertil i partnerskab med patienter, pårørende og professionelle på tværs af sektorerne. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse.

Operation Hjemlighed 
Projektet har fokus på beboere i plejeboligs trivsel og oplevelse af hjemlighed. Med udgangspunkt i principper for involvering af beboere i madrelaterede aktiviteter, undersøger projektet hvordan beboere i plejebolig kan involveres i udviklingsprojekter med fokus på værtskab, selvbestemmelse og relationsdannelse. Kontakt: Lise Justesen, lektor ph.d., [email protected]

Faste Teams 
Projektet undersøger hvordan fremtidens ældrepleje kan organiseres og praktiseres, så der opnås en højere grad af borgeroplevet kontinuitet, faglig kvalitet og økonomisk effektivitet. Projektet kombinerer kompetenceudvikling med følgeforskning med fokus på at lære, udvikle og afprøve nye metoder til at samarbejde i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen.

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Line Hillersdal, docent, ph.d. 
Programansvarlig 
[email protected]  
Tlf. 51 38 04 35 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Fremtidens Ældreomsorg er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller