Organisationsprofil

Organisationsprofil

I forskningsprogrammet Kommunal forvaltning og praksis interesserer vi os for forholdet mellem det velfærdsprofessionelle arbejde og den kommunale praksis, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer, både kommunalt, regionalt og nationalt, og borgerens rolle og handlemuligheder i relation til disse strukturer og praksisser. Vores forskning dækker mange forskellige områder, men vi er blandt andet optaget af ulighed og udsathed, deltagelsesbetingelser og –muligheder for borgere i velfærdsstaten, (velfærds)professionelle roller og det tværprofessionelle samarbejde, teknologier, værktøjer og metoder i det fagprofessionelle arbejde og det professionelle skøn.

I vores forskning fokuserer vi på de samfundsmæssige og politiske strukturer og på de konkrete, daglige praksisser i de danske kommuner. Forskningsprojekterne er oftest kvalitative. I vores forsknings- og udviklingsprojekter samarbejder vi med kommuner, regioner, andre professionshøjskoler og universiteter.

Forskerne i programmet underviser hovedsageligt på den sociale efter-videreuddannelse og på socialrådgiveruddannelsen. Vi underviser blandt andet i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, radikalisering og negativ social kontrol, samskabelsesprocesser, samt i brugen af forskellige forskningsmetoder og forskningsdesign.

Vi redigerer og udgiver tidsskriftet Socialt arbejde og Velfærd.

Programmets forskere; 
Anne Marie Dahler
https://www.ucviden.dk/da/persons/anne-marie-dahler

Marianne Staal Stougaard
https://www.ucviden.dk/da/persons/marianne-staal-stougaard

Martin Mau
https://www.ucviden.dk/da/persons/martin-riis-mau

Marie Leth Meilvang
https://www.ucviden.dk/da/persons/marie-leth-meilvang

 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Kommunal forvaltning og praksis er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller