Læring, dannelse og trivsel i skolen – Institut for Læreruddannelse 

  • PostadresseVis på kort

    Forskningsleder Bo Nielson, Humletorvet 3

    1799 København V

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Den danske folkeskole skal sikre læring og trivsel for alle elever. Det er en udfordring. Vi arbejder for at skabe viden, der udvikler en inkluderende folkeskole, hvor dannelse, faglig læring, trivsel og social udvikling er i centrum.   

Hvad forsker vi i?  

Landets skoler er udfordret i det daglige arbejde med at skabe læring og inkludere alle elever. Stigende elevdiversitet og flere udsatte elever gør det vanskeligt for lærerne at skabe en favnende undervisning, som både engagerer og udvikler gruppen af elever, der er fagligt udfordrede, samtidig med at undervisningen udfordrer de elever, som klarer sig godt i skolens fag. Flere undersøgelser viser på tværs af fagene, at gruppen af udfordrede elever vokser, mens gruppen af fagligt dygtige elever bliver mindre.  

Det er vanskelig opgave at udvikle en inkluderende undervisning, som medtænker elevernes læring, dannelse og udvikling samtidig med, at eleverne trives og udvikler sig socialt. Det kalder på, at vi gentænker fagdidaktikken i de enkelte fag, rammerne for og organiseringen af undervisningen og ikke mindst af den pædagogiske tilgang på den enkelte skole.  

Vi mangler viden om, hvordan lærerne på en virkningsfuld måde kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i skolens fag, så den understøtter de fagligt udfordrede elevers udvikling og læring og samtidig udfordrer de fagligt dygtige elever.  

Sidst, men ikke mindst, er digitalisering blevet en kompleks og integreret del af vores hverdag, der stiller krav til, at lærerne samtænker it, digitale medier, elevernes læring og myndiggørelse og teknologiforståelse.   

Hvordan forsker vi? 

Vi udvikler, implementerer og evaluerer konkrete indsatser, som adresserer læreres og andre relevante fagprofessionelles arbejde tæt på børnene i skolens dagligdag. Vi er drevet af et ønske om at bidrage med ny praksisrettet og anvendelsesorienteret forskningsviden, som adresserer skolens udfordringer og gør en reel forskel for skolens professionelle og ikke mindst eleverne. 

Forskningsprogrammer 

Vi forsker inden for tre områder: 

Vores forskning er forankret på Institut for Læreruddannelse, hvor vi har vi en ambition om at uddanne de bedste lærere, der er aktive medskabere af den danske folkeskole. Forskningen spiller her en vigtig rolle i at informere og kvalificere uddannelsen. De studerende præsenteres derfor for den nyeste og bedste viden, og så mange studerende som muligt inddrages i forskningsaktiviteter. 

Forskningsmiljøet på Institut for Læreruddannelse består af over 70 forskere og adresserer udvalgte pædagogiske, almendidaktiske og fagdidaktiske udfordringer i skolens praksis. Vi uddanner lærere til den danske folkeskole. Instituttet har 280 undervisere og ca. 3500 lærerstuderende. 

Læs mere om instituttet og alle medarbejderne på UCViden

Kontakt  

Bo Nielson, ph.d. 
Forskningsleder 
bnie@kp.dk 
Tlf: 51 63 26 40 
 
Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Læring, dannelse og trivsel i skolen – Institut for Læreruddannelse  er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller