Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Pædagogik og læring er en del af afdelingen Kompetence- og Organisationsudvikling, der arbejder med mangfoldige kompetence-, videreuddannelses- og praksisudviklingsaktiviteter, store kapacitetsudviklingsprojekter, skræddersyede forløb til kommuner og institutioner og konsulentarbejde i praksis.

Pædagogik og læring samarbejder med kommuner og private virksomheder om formel kompetenceudvikling, efteruddannelsesaktiviteter og konsulentunderstøttelse lokalt i skoler og institutioner både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. I afdelingen er der et markant fokus på, at kompetence- og kapacitetsopbygningsaktiviteter skal bidrage til at udvikle kvaliteten i professionel praksis. Pædagogik og læring anvender derfor aktivt forskningsviden om transfer i design af kapacitetsudviklingsprojekter og i indgåelse af samarbejdsaftaler med arbejdsgivere.  Derudover anvender afdelingen forskellige former for aktionslæring som metode til at udvikle professionel praksis. Pædagogik og læring er videnproducerende gennem artikler, bøger og andre skriftlige produkter. Afdelingen indgår i samarbejde med UCL´s grunduddannelser og forskningsafdelinger om opgaveløsninger. 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller