Organisationsprofil

Organisationsprofil

Pædagogik og Læring er en del af afdelingen Kompetence- og Organisationsudvikling, der arbejder med mangfoldige kompetence-, videreuddannelses- og praksisudviklingsaktiviteter, store kapacitetsudviklingsprojekter, skræddersyede forløb til kommuner og institutioner og konsulentarbejde i praksis.

Pædagogik og Læring samarbejder med kommuner og private virksomheder om formel kompetenceudvikling, efteruddannelsesaktiviteter og konsulentunderstøttelse lokalt i skoler og institutioner både på individ-, gruppe- og organisationsniveau. I afdelingen er der et markant fokus på, at kompetence- og kapacitetsopbygningsaktiviteter skal bidrage til at udvikle kvaliteten i professionel praksis. Pædagogik og Læring anvender derfor aktivt forskningsviden om transfer i design af kapacitetsudviklingsprojekter og i indgåelse af samarbejdsaftaler med arbejdsgivere. Derudover anvender afdelingen forskellige former for aktionslæring som metode til at udvikle professionel praksis. Pædagogik og Læring er videnproducerende gennem artikler, bøger og andre skriftlige produkter. Afdelingen indgår i samarbejde med UCL´s grunduddannelser og forskningsafdelinger om opgaveløsninger. 

 

Pædagogik og læring har følgende konkrete aktiviteter

 • Den pædagogiske diplomuddannelse og Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik
 • De pædagogiske akademiuddannelser (Ungdoms- og voksenundervisning, Socialpædagogik og Ungdomspædagogik)
 • Undervisningsfag
 • Fagspecifikke efteruddannelseskurser og kortere kurser
 • Konferencer, temadage og fyraftensmøder med fokus på aktuelle pædagogiske og didaktiske temaer
 • Store og langvarige kapacitetsudviklingsprojekter især på børne- og ungeområdet knyttet til nationale reformstrategier som f.eks. Dagtilbudsreformen, Skolereformen og FGU. Afdelingen arbejder både med det almene og det specielle børne- og ungeområde
 • Forpligtende samarbejder med kommuner, private virksomheder og institutioner
 • Mindre og større sparrings- og konsulentopgaver i samarbejde med kommuner, skoler, institutioner og andre aktører
 • Netværksmøder med kommunale konsulenter, institutioner og skoler
 • Nationale netværksgrupper med andre professionshøjskoler og ministerier
 • Faglige netværk med universiteter og andre relevante faglige miljøer

 

 

 

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller