Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogram for æstetik og pædagogik.

Velkommen til program for æstetik og pædagogik. Vi forsker i æstetik og pædagogik med henblik på at indkredse og identificere relevansen for uddannelser, professioner og forskning.

I programmet analyseres, diskuteres og problematiseres begreberne æstetik og pædagogik med en stadig hensyntagen til spændingsforholdet mellem dem. Kan pædagogik perspektivere æstetik – og kan æstetik perspektivere pædagogik, og hvordan kan det indbyrdes forhold mellem dem forstås og tilgås? Fokus er således ikke alene på begreberne hver for sig, men også på forholdet mellem dem og samtidig med en rettethed mod at indkredse og identificere deres relevans for uddannelser, professioner og forskning.

Generelt undersøges og tematiseres erkendelses-, dannelses- og refleksionspotentialer i børn og unges møde med og analyse, fortolkning og produktion af æstetiske artefakter som fx musik, billedkunst, arkitektur, computerspil og litteratur.

Programmet forsker blandt andet i:

  • æstetik og pædagogik og forholdet mellem dem og deres relation til begreber som erfaring og erkendelse,
  • relationen til begreber som kunst, kultur, viden og dannelse,
  • genstandsfelter som litteratur, sprog, musik og drama med tilknytning til det pædagogiske arbejde i skoler og daginstitutioner.

 

Forskningsleder i programmet er Martin Blok Johansen.

Læs mere om programmets projekter her.
Du kan finde information om programmet på dets hjemmeside her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for æstetik og pædagogik er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller