Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde

Organisationsprofil

Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde

Tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes som en afgørende faktor for at borgere bliver integreret og velfungerende i det danske samfund.

Beskæftigelse opfattes med andre ord som løsningen på en stor del af velfærdsstatens udfordringer, og programmet undersøger derfor arbejdet med beskæftigelse- og beskæftigelsesindsatsen. Programmets fokus er på beskæftigelsespolitikker og beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.

Forskningsområder

Programmet undersøger og diskuterer desuden udsathed blandt voksne medborgere i det danske velfærdssamfund.

Vi forstår udsathed bredt, dvs. som omfattende både social marginalisering og eksklusion (fx hjemløshed), marginalisering grundet funktionsnedsættelser eller handicap, udsathed som følge af misbrugsproblemer, og udsathed grundet psykisk sårbarhed og psykiske lidelser.

 

Sådan arbejder vi

Programmet har fokus både på de processer, der kan føre til udsathed, og på indsatser og socialpædagogisk arbejde, der med fordel kan målrettes udsatte borgere.

Vi har fokus på, om man kan tale om udsathed som et samlet fænomen, der dækker så forskellige problemstillinger som ledighed, handicap, hjemløshed, misbrug og sindslidelser, eller om der er behov for mere specifikke forståelser og indsatser. 

Vi interesserer os også for bredere problemstillinger som fattigdom, social ulighed og marginalisering.

 

Programmet ledes af forskningsleder Per Westersø.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller