Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogram for dannelse og etik

Velkommen til program for dannelse og etik. Vi forsker i, hvordan udvikling af menneskers selv- og omverdensforhold forstås, praktiseres og rammesættes i uddannelses- og professionspraksis.

Dannelse og etik er store begreber, der begge relaterer sig til en forestilling om frihed. For dannelse gør fri, og kun frie mennesker kan træffe etiske valg. Frihed er ikke noget empirisk begreb - det er nærmere et ideal, eller et regulativt begreb. Frihed er altid forbundet med ansvar -når man selv har truffet et valg, må man også stå på mål for det valg, og man kan ikke gemme sig bag undskyldninger.

Vi beskæftiger os med den dimension af professionelles og borgernes eksistens, der handler om, hvordan de står i verden og træffer valg.  Vi ser mennesker og organisationer i spændingsfelter mellem det man i et moderne samfund ikke kan komme udenom på den ene side og en verdensåbenhed der gør at man kan få verden i tale, og bebo den på den anden.

Vi forsker i uddannelses- og professionspraksis, og arbejder derfor tæt sammen med professionspraktikere og de organisationer, de arbejder i. Vi undersøger praksisrelevante udfordringer og spørgsmål, og leverer viden der giver anledning til eftertanke samt inspiration til udvikling af praksis.

  • Skolens og lærernes normative, etiske og dannelsesmæssige betydning
  • Dannelse i daginstitutioner
  • Dannelse i kristendomsfaget
  • Filosofididaktik i skolen
  • Vidensbasering og meningsfuldhed i uddannelser til lærer og pædagog
  • Legens frihedskvaliteter i en skolekontekst
  • Forholdet mellem faglighed og styring i pædagogisk praksis

 

Forskningsleder i programmet er Jan Jaap Rothuizen

Læs mere om programmets projekter her.
Du kan finde mere information om programmet på dets hjemmeside her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for dannelse og etik er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller