Program for Erhvervspædagogik

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for unges og voksnes læring

Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for voksen- og ungdomsuddannelser både i et nationalt og internationalt perspektiv samt i det formelle og det parallelle uddannelsessystem. Formålet forstås bredt i forhold til at imødekomme unges og voksnes behov, aktuelle samfundsmæssige behov, den aktuelle politik på området og i forhold til uddannelsesinstitutioners og interessenters forskellige interesser og behov. Programmet har særlig fokus på pædagogik på erhvervsskoler og andre erhvervsrettede uddannelser.

Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Pædagogisk, didaktisk og faglig udvikling, evaluering og læring herunder integration af it, innovation og entreprenørskab
  • Et bredt og sammenhængende livsperspektiv for de unge og voksne med henblik på inkluderende læringsmiljøer på uddannelsesinstitutioner
  • Læreres pædagogiske uddannelse, kompetencer og identitet herunder digitale kompetencer, innovation samt entreprenørskab set i lyset af livslang læring
  • Uddannelsesinstitutioners organisationer og kulturer
  • Udvikling af teori, metoder og modeller i relation til forskning og udvikling i felten.

 Nøgleord

Pædagogik, erhvervspædagogik, didaktik, læring, evaluering, it, innovation, entreprenørskab, læringsmiljø, curriculum, voksne og unge, læreruddannelse, profession, professionalisme, identitet, organisation, kultur, livslang læring, bæredygtighed, organisatorisk læring.

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.