Organisationsprofil

Program for evaluering og evidens

Program for evaluering og evidens fokuserer i samarbejde med uddannelser og professioner på vidensformer og vilkår for vidensproduktion.

Sådan arbejder vi

I programmet undersøger vi, hvordan viden produceres, anvendes og evalueres i forskellige faglige kontekster samt hvordan og under hvilke betingelser praksisnær forskning og udvikling skaber aftryk på uddannelser, professioner, og det bredere samfund.

Forskningsområder

 

Programmets forskningsområder omfatter blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvordan produceres, formidles og evalueres praksisnære vidensformer i forskellige faglige kontekster?
  • Hvilke aftryk sætter UC sektorens forskning og udvikling og hvordan kan vi styrke dem yderligere?
  • Hvordan forstår og understøtter vi forsknings- og udviklingskvalitet i en praksisnær kontekst?
  • Hvordan sikres og understøttes ansvarlig forskningspraksis i UC-sektoren – både i forhold til at undgå uredelighed og tvivlsom forskningspraksis og for at sikre at der tages højde for effekter og potentielle påvirkninger på miljø og samfund.

Programmet ledes af forskningsleder, ph.d. Kaare Aagaard.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for evaluering og evidens er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller