Program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogram for hverdagsliv og fritidspædagogik

Velkommen til program for hverdagsliv og fritidspædagogik

Programmets genstandsfelt er de hverdagslige og fritidspædagogiske arenaer, hvor større børn og unges liv udspiller sig. Skoler, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, idrætsforeninger og ungdomsuddannelser er alle institutionelle sammenhænge, hvor større børn og unge udvikler sig, lærer og danner relationer. Hverdagslivet i familien, men også den fritid større børn og unge selv forvalter, er ligeledes væsentlige sammenhænge, der har betydning for socialisering, trivsel og dannelse. Hverdagens lokalt forankrede bolig-, skole- og fritidsmiljøer er vigtige arenaer, men også modernitet, globalisering og medialisering har betydning for større børn og unges hverdagsliv, kommunikation og sociale relationer. Spændingen imellem det lokale og det globale er således en vigtig faktor i programmets arbejde.

Programmets arbejde er særlig relevant for uddannelser og professioner der arbejder med – og samarbejder om - større børn og unge. Programmets fund og analyser er relevante for pædagoger der arbejder i folkeskolen, SFO’er, klubber, ungdomsklubber, lærere der arbejder med større børn og unge, f.eks. i udskolingen og i forbindelse med overgange til ungdomsuddannelser, samt socialrådgivere der arbejder med større børn og unge i forskellige sammenhænge.

Programmet forsker blandt andet i:

  • Større børn og unges trivsel, socialisering og dannelse
  • Større børn og unges egne sproglige udtryk og kulturelle udtryksformer
  • Unges overgange i skole- og uddannelsessammenhænge
  • Større børn og unges hverdagsliv i SFO’er, fritidsklubber, m.m.
  • Unge flygtninges fremtidsdrømme, uddannelse og betydningen af midlertidig opholdsstatus
  • Pædagogers arbejde i skole- og fritidspædagogiske sammenhænge
  • Ulighed i pædagogik og uddannelse
  • Læreres, pædagogers og socialrådgiveres handlemåder og professionsidentitet


Forskningsleder i programmet er David Thore Graversen

Læs mere om programmets projekter her.
Du kan finde mere information om programmet på dets hjemmeside her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for hverdagsliv og fritidspædagogik er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller