Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogram for krop, idræt og bevægelse

Velkommen til program for krop, idræt og bevægelse. Vi forsker i bevægelse og bevægende kroppes betydning for pædagogiske processer i skoler og daginstitutioner – særligt i forbindelse med idrætsundervisning og bevægelsesaktiviteter.

I programmet tager vi afsæt i, at menneskets adgang til verden sker gennem krop og sanser. I det lys er det ikke overraskende, at senere års nationale og internationale forskning viser, at arbejde med krop og bevægelse i pædagogiske sammenhænge kan styrke børn og unges trivsel og læring. Ofte tager denne forskning udgangspunkt i medicinske og fysiologiske opfattelser af kroppen. Dette programs genstandsfelt er overvejende den subjektivt ’levede’ og bevægende krop i pædagogiske kontekster, og det undersøges, hvordan kulturelle, eksistentielle og et kropsligt forankret perspektiv kan bidrage med ny indsigt om børn, unge og pædagogik.

Programmet har et særligt fokus på bevægelse og idræt i dagtilbud, skoler og social- og specialpædagogiske tilbud, da kropslige oplevelser har betydning for væren, trivsel, læring, sundhed og muligheden for at indgå i sociale relationer. Lærere, pædagoger og deres respektive grunduddannelser stilles dog over for udfordringer med at omsætte forskningsresultater og politiske intentioner til praksis, og der er derfor behov for viden og praksisudvikling om, hvordan krop, idræt og bevægelse kan inddrages i etableringen af gode lege- og læringsmiljøer, i undervisningen og som aktive pauser.

Programmet forsker blandt andet i:

  • Fænomenologiske og eksistentielle teoridannelser
  • Bevægelsespædagogik og -didaktik
  • Læring, dannelse og trivsel
  • Idrætsundervisning
  • Motion og bevægelse i skolen
  • Bevægelse i daginstitutioner
  • Fx øvelse, lidenskab, glæde, frihed, ADHD, inklusion og fællesskab.


Forskningsleder i programmet er Jens-Ole Jensen.

Læs mere om programmets projekter her.
Du kan finde mere information om programmet på dets hjemmeside her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for krop, idræt og bevægelse er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller