• Postadresse

  Ceresbyen 24, B3.05

  8000 Aarhus C

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for Læring og IT (LIT) forsker i, hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, undervisning, kommunikation og samarbejde. Fokus er på læring og undervisning med særligt henblik på professionsuddannelserne, disses praksisdomæner samt efter- og videreuddannelse.  LIT beskræftiger sig i videre forstand med, hvorledes IT indvirker på fagligheder og didaktikken igennem hele uddannelsessystemet fra daginstitutionerne, skole/fritid, ungdomsuddannelserne, professionsuddannelserne til efter- og videreuddannelserne. LIT anlægger tre forskningsfelter, som desuden har en række tværstrukturelle berøringsflader:

 • IT og fagdidaktik,
 • Teknologiforståelse
 • Digitale designprocesser
 •  
 • Inden for forskningsfeltet IT og fagdidaktik undersøges IT inden for fagfagligheder samt de fagdidaktikker, der er i spil, når IT integreres. Forskningen relaterer sig til forskningsfeltet om teknologi og IT-didaktik bredt orienteret gennem uddannelsessystemet.

I forskningsfeltet Teknologiforståelse er der fokus på didaktikken omkring at arbejde med computational thinking og digital myndiggørelse samt undersøgelse af læreprocesser hvor studerende og elever arbejder med kompleks problemløsning i en faglig sammenhæng. Inden for det pædagogisk- og undervisningsmæssige område fx med micro:bit og programmering i skolen og i det sundhedsfaglige område, hvor VR- og robotteknologi vinder frem. Forskningen relaterer sig til forskningsfeltet omkring designprocesser, fx Design Thinking og Design Learning. Der forskes i empiriske projekter relateret til bl.a. anvendelse af Makerspaces i en række af VIA’s professionsuddannelser.

Inden for forskningsfeltet Digitale designprocesser er fokus på didaktik og designprocesser i forhold til design af læringsforløb, læreprocesser og produktionsprocesser. Det er bl.a. i undervisning, hvor digitale resourser og teknologier anvendes, som f.eks. de netbaserede uddannelser, tilstedeværelsesundervisning, fablab-miljøer samt i ”det virtuelle læringsrum”. Forskningen relaterer sig bl.a. til Learning Design metodologier og kompetenceudviklende designprocesser.

Der vil for alle forskningsfelterne være et grundlæggende arbejde med begrebsudvikling og -afklaring med henblik på formidling, kvalificering af begreber og modning af nye projekter. Desuden vil der for alle forskningsfelterne være vidensaktiviteter, som grundlæggende vil være fordelt på bl.a. interventioner, projekter, og formidling. Samtidig vil der være interne samt eksterne projekter, som programmet enten inviteres ind i, initierer eller selv er projektleder på.

Programmet for Læring og IT tilrettelægger hvert år en national konference (Netværk for Netbaserede Uddannelser) i samarbejde med KP og UC SYD.

 

 

 

 

Eksempelvis er nedenstående nogle af de forskningsspørgsmål, der forskes i eller kunne være aktuelle at forske i, inden for de tre forskningsfelter:

 • Hvordan forandrer digitale artefakter betingelserne for institutioner som læringsrum?
 • Hvad fordrer kunstig intelligens og algoritmer i forhold til udviklingen af børn og unges digitale myndighed?
 • Hvordan kan teknologiforståelse inddrages i skolens forskellige fagligheder?
 • Hvordan arbejder man på det sundhedsfaglige område med begrebet teknologiforståelse?
 • Hvordan understøttes inddragelse af teknologiforståelse ud fra forskellige designvinkler?
 • Hvad vil det sige at arbejde med digital myndiggørelse og dannelse inden for et teknologiforståelses-perspektiv?
 • Kompetenceudvikling og learning design – hvordan kan man metodisk støtte undervisere i at arbejde med udvikling af egen undervisning gennem designprocesser?
 • Hvilken rolle har/får underviseren i designprocesserne og efterfølgende?
 • Hvilken rolle spiller teknologiforståelsen i digitale designs?
 • Hvilken betydning har det om deltagerne har/ikke har et reflekteret teknologisyn?
 • Teoretiske perspektiver og rammer til studier af projekter og aktiviteter inden for forskningsfelterne.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller