• PostadresseVis på kort

    Ceresbyen 24, B3.05

    8000 Aarhus C

    Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsprogram for læring og it

Velkommen til program for læring og it (LIT). LIT forsker i, hvordan brugen af IT kan udvikle og påvirke læring, undervisning, kommunikation og samarbejde. Fokus er på læring og undervisning med særligt henblik på professionsuddannelserne, disses praksisdomæner samt efter- og videreuddannelse. LIT beskæftiger sig i videre forstand med, hvorledes IT indvirker på fagligheder og didaktikken igennem hele uddannelsessystemet fra daginstitutionerne, skole/fritid, ungdomsuddannelserne, professionsuddannelserne til efter- og videreuddannelserne.

LIT anlægger tre forskningsfelter, som desuden har en række tværstrukturelle berøringsflader:

  • Digital teknologiforståelse
  • Undervisning, læring og digitale teknologier
  • Design af online og hybride læringsmiljøer

I forskningsfeltet Digital teknologiforståelse har vi fokus på teknologiforståelsens etablering som et nyt fagområde i professionsuddannelser og professioner. Digital teknologiforståelse som fagområde står på skuldrene af forskellige eksisterende fagtraditioner såsom datalogi, design og designprocesser og teknologifilosofi. I koblingen af de eksisterende fagligheder nødvendiggøres et oversættelses- og udvælgelsesarbejde således at der opstår et givende samspil med professionsfaglighederne. Læs mere om forskningsfeltet her.

I forskningsfeltet Undervisning, læring og digitale teknologier udvikler vi viden om, hvad der kendetegner undervisning og læring i mødet med digitale teknologier. Gennem forsknings- og udviklingsprojekter kvalificerer vi en refleksiv professionsfaglighed om brug af digitale teknologier i undervisning- og praksissituationer. Læs mere om forskningsfeltet her.

I forskningsfeltet Design af online og hybride læringsmiljøer har vi fokus på læreprocesser og undervisning med digitale ressourcer og teknologier. Forskningen bidrager til at udvikle og kvalificere digitale læringsressourcer og undervisningspraksisser som inddrager digitale teknologier. Læs mere om forskningsfeltet her.

Der vil for alle forskningsfelterne være et grundlæggende arbejde med begrebsudvikling og -afklaring med henblik på formidling, kvalificering af begreber og modning af nye projekter. Desuden vil der for alle forskningsfelterne være vidensaktiviteter, som grundlæggende vil være fordelt på bl.a. interventioner, projekter, og formidling. Samtidig vil der være interne samt eksterne projekter, som programmet enten inviteres ind i, initierer eller selv er projektleder på.

Programmet for Læring og IT tilrettelægger hvert år en national konference (Netværk for Netbaserede Uddannelser) i samarbejde med KP og UC SYD.

 

Forskningsleder i programmet er Lillian Buus.

Læs mere om programmets projekter her.
Du kan finde mere information om programmet på dets hjemmeside her.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for læring og IT er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller