Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for ledelse og organisationsudvikling 

I offentlige og private organisationer er en hensigtsmæssig opgaveløsning hægtet til en forståelse for ledelse og organisatoriske processer i praksis. Velfærdssamfundets udfordringer tilskynder til en organisatorisk udvikling, der fremmer tværgående samarbejde mellem fagprofessionelle, frivillige og private aktører i at løfte opgaven.

En ledelse vil derfor også skulle håndtere flere konkurrerende logikker i denne balancerede praksis, hvilket skaber behov for ledelsesmæssig refleksivitet og analytisk indsigt på flere niveauer. I programmet bidrager vi med undersøgelser, der klæder både medarbejdere og ledere på til at forstå egne organisationer.

Program for ledelse og organisationsudvikling formulerer på denne klangbund viden om praksis, for praksis, således at det kommer ledelse, organisation og opgaveløsning til gavn på alle niveauer.

Forskningsprogrammet har fokus på:

  • Faglig ledelse, fx pædagogisk ledelse i skole og dagtilbud, ledelse i ældreplejen
  • Tværprofessionel ledelse og ledelse hen over sektorer, fx ledelse af frivillige
  • Udviklings- og forandringsprocesser samt projektledelse
  • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber og samarbejdende fællesskaber
  • Ledelse i et distribueret perspektiv, fx organisatoriske ressourcepersoner.

 

Forskningsprogrammet er forankret i VIAs Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund. Programmet ledes af forskningsleder, lektor, ph.d. Frode Boye Andersen.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for ledelse og organisationsudvikling er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller