Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for praksisstudier

Vi forsker i professionel praksis og professionelles uddannelse, tilblivelse og identitet i brudflader, vekselvirkninger og transitioner mellem teori, praksis, uddannelse og arbejde.

Sådan arbejder vi

Programmets hovedidé er, at professionel praksis såvel som uddannelsespraksis ikke blot skal forstås snævert, dvs. som opgaveløsning, men som måder at være i verden på, der indeholder ideer, værdier, mening, følelser og kald, og som indgår i komplekse relationer og sociale strukturer. Programmet arbejder med at beskrive og undersøge denne kompleksitet, både empirisk, teoretisk og filosofisk. Det gør vi gennem aktuelle problematikker og i samarbejde med studerende, undervisere, professioner og professionelle.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

  • Professionel praksis og professionelles tilblivelse og identitet.
  • Uddannelsespraksis – mellem intentioner og faktisk praksis.
  • Transitioner, rekruttering og fastholdelse i professionsuddannelser og professionel praksis.
  • Teori, viden og praksis i professioner og professionsuddannelse.
  • Fantasi, kunst og effektivitet i professioner.
  • Grænser for professionel praksis.

Programmet ledes af forskningsleder, lektor, ph.d. Vibeke Røn Noer.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for praksisstudier er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller