Program for Realkompetence

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for realkompetence

Programmets formål er at bidrage til forskning og udvikling inden for feltet for realkompetence i et nationalt og et internationalt perspektiv, sådan at der sker en fortsat viden- og praksisudvikling for anerkendelse af realkompetencer. Programmet forstår realkompetence i overensstemmelse med bredden i paradigmet Livslang Læring og fokuserer således på et forsknings- og udviklingsfelt for individers karrieremæssige nyttiggørelse af læring, tilegnet i mangfoldige sammenhænge.

Programmet har et særligt fokus på samspillet mellem sektorer for anerkendelsen af individets realkompetencer, herunder formelle uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer og arbejdslivet.

Forskning og udvikling finder sted inden for områder som:

  • Samspillet mellem sektororganisationer om anerkendelse af individers realkompetence som grundlag for job, uddannelse eller anden udvikling
  • Pædagogisk og didaktisk udvikling i de formelle uddannelser til at bygge videre på voksne studerendes livserfaring og realkompetencer i undervisningen
  • Samspillet mellem realkompetence og karrierelæring
  • Inklusion af udsatte grupper gennem kompetenceudvikling og realkompetencevurdering
  • Uddannelsesinstitutionernes varetagelse af Realkompetencevurdering og Individuel Kompetence Vurdering (IKV).

 Nøgleord

Realkompetence, anerkendelse af kompetencer, livslang læring, transformation af kompetencer, anerkendelse af ikke-formel og uformel læring, understøttelse af læring gennem arbejdsliv og uddannelse i et karriere perspektiv, vejledning og vurdering af kompetencer, Inklusion gennem anerkendelse af realkompetencer, Validation of prior learning.

Netværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.