Organisationsprofil

Organisationsprofil

Program for uddannelseskvalitet

I Program for uddannelseskvalitet har vi fokus på, hvordan vi kan forstå, undersøge, udvikle og fremme uddannelseskvalitet på videregående uddannelser.

Sådan arbejder vi

Vi forsker i undervisningsformer og didaktik, deltagelse og læring samt studieliv og trivsel. Vi har et særligt fokus på professionsuddannelserne og arbejder tæt sammen med VIA’s egne grund- og efter-videreuddannelser for at producere viden, der kan bidrage til udvikling af bedre uddannelser.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

  • Uddannelseskvalitet som begreb og som empirisk genstandsfelt.
  • Studentercentreret læring og undervisning på videregående uddannelser.
  • Betydningen af studieaktivitetsmodellen og forskellige undervisningsformer for de studerendes deltagelse, læring og professionelle udvikling.
  • Udvikling af pædagogisk- og didaktisk praksis på de videregående uddannelser.
  • De studerendes faglige og sociale trivsel.
  • Værkstedspædagogik og helhedsorienteret undervisning på vekseluddannelser.

Programmet ledes af forskningsleder, ph.d. Johanne Grøndahl Glavind.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Program for uddannelseskvalitet er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller