• PostadresseVis på kort

  Programansvarlig Ditte Tofteng, Humletorvet 3

  1799 København V

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Programmet forsker i sociale, kulturelle og institutionelle forhold som vedrører det pædagogiske arbejde med unge, voksne og ældres liv på tværs af det pædagogiske almen- og specialområde. Formålet er at skabe viden om i udforsker muligheder for at forebygge sociale marginaliseringer og ekskluderende dynamikker. 

Hvad forsker vi i? 

Programmet vil bidrage til at forebygge og nedbringe antallet af unge, voksne og ældre i udsatte positioner. Det gør vi ved at udforske og undersøge hvordan man kan understøtte, udvikle og kvalificere det pædagogiske arbejde i relation til unge, voksne og ældre på tværs af almen- og specialområdet. Programmets forskning bidrager hermed til pædagogiske løsninger af de samfundsmæssige udfordringer, der knytter sig til sociale marginaliserings- og eksklusionsprocesser og som giver unge, voksne og ældre ulige sociale og demokratiske muligheder. Det sker ved at understøtte, styrke og videreudvikle det professionelle pædagogiske handlerepertoire og forebyggende indsatser. Vi har også fokus på at nytænke institutionelle og samfundsmæssige muligheder, der kan skabe sociale forandringer og deltagelsesmuligheder for unge, voksne og ældre uanset deres livssituation, individuelle forudsætninger og behov, sociale og kulturelle baggrund eller kønsidentitet. 

Vores forskning har særlig fokus på sociale in-og eksklusionsprocesser, demokratisk deltagelse, unge, voksne og ældres deltagelsesmuligheder, normsættende kategoriseringer, betydninger af rum, materialitet, arkitektur og organiseringer samt på institutionelle logikker og samfundsmæssige strukturer, som har betydning for programmets tematikker.  

Vores forsknings- og udviklingsprojekter bidrager til national og internationale forskning, der retter sig mod det pædagogiske arbejde med programmets målgrupper. 

Aktuelt stiller vi skarpt på følgende temaer: 

 • Pædagogik, ungdom og urbanitet  
 • Socialpædagogik, deltagelse og marginalisering 
 • Køn, etnicitet og social baggrund  
 • Skolefravær og social mistrivsel 
 • Ungdoms- og fritidspædagogik 
 • Ensomhed som kollektivt fænomen 
 • Deltagelse og inddragelse 

Hvordan forsker vi? 

Programmets forskning foregår i tæt samarbejde med praksis og med inddragelse af de deltagende professionelle, unge, voksne og ældre.  

Metodisk er vi særligt stærke på aktionsforskning, etnografisk forskning og kultursociologisk forskning og anvender et bredt spænd af kvalitative metoder. Vi har et stærkt netværk i den danske, skandinaviske og internationale forskning i etnicitet og køn, i aktionsforskningen samt i ungdomsforskningen og skolefritidsforskningen. 

Programmet arbejder tværfagligt i spændet mellem pædagogisk forskning, arbejdslivsforskning, kultursociologisk forskning, køns- og etnicitetsforskning. 

Udvalgte projekter  

Lema  
Projektet har i samarbejde med projektets partnerne fra Malaga og Malmø udviklet en særlig model for planlægning af social deltagelse, der retter sig mod socialt og pædagogisk arbejde med udsatte unge. Modellen har særligt fokus på at inddrage de unge i problemdefinitioner og analyser af samfundsmæssige forhold. Projektet er finansieret af Erasmus plus. 

Mit første job 
Projektet er 3-årigt projekt og omfatter implementering af en socialpædagogisk mentorindsats på 10 dagbehandlingsskoler, en evalueringsindsats der styrker praksis, samt følgeforskning som tilvejebringer ny viden om området og målgruppen. Hensigten er, at 'Mit første job' skal forankres som en blivende indsats på de deltagende dagbehandlingsskoler, hvorfor målgruppen vil vokse år for år. 

Tryghedsboliger 
Projektet har sit afsæt i Københavns kommunes afprøvning af et nyt tilbud til ensomme ældre, Tryghedsboliger. Projektet afdækker og følger beboere på Tryghedsboliger og deres trivsel, livskvalitet, funktionsevne og oplevelse af en forandret hverdag, samt personalets oplevelser af arbejdsorganisering og faglighed i en forandret hverdag. 

Kontakt 

Ditte Tofteng, docent
Programansvarlig
dito@kp.dk
Tlf: 41 89 84 88

Vibe Larsen, docent
Programansvarlig 
Vl6@KP.dk 
Tlf: 41 89 71 83 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor.  

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Social forandring, deltagelse og marginalisering er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller