Socialt Arbejde - Institut for Socialrådgiveruddannelse

 • PostadresseVis på kort

  Forskningsleder Charlotte Bredahl, Kronprinsesse Sofies Vej 35

  2000 Frederiksberg

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsmiljøet for Socialt Arbejde forsker i bedre livsmuligheder og livskvalitet for børn, unge og voksne i udsatte positioner. Vores forskning bidrager med viden og nye metoder, der forbedrer menneskers hverdagsliv og møde med systemet og myndighederne.

Hvad forsker vi i?

Alle børn har ret til en tryg barndom. Nogle gange må myndighederne træde til for at sikre, at børn får en god opvækst. Men udfordringerne er komplekse. En del anbragte børn og unge oplever mistrivsel, psykiske udfordringer og afbrudt skolegang. Hvis de ikke får deres afgangseksamen, har det betydning for at komme i uddannelse og for deres livsmuligheder. Når de unge fylder 18 år slutter deres anbringelse, og de overlades til sig selv og til at træde ind i voksenlivet uden det familienetværk, som de fleste andre unge har.

Vi forsker derfor i at forbedre anbragte børns og unges livsbetingelser, læring og trivsel ved at skabe den bedst mulige sagsbehandling, opfølgning og inddragelse af barnet. Vi arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår i plejefamilier, på døgninstitutioner og i efterværn for unge, der har været anbragt. Vi forsker også bredere i, hvordan socialrådgivere bedst kan støtte børn, unge og familier i udsatte positioner.

Også på voksenområdet er der store udfordringer, som kalder på det sociale arbejde. Nogle borgere har brug for langvarig hjælp fra myndighederne og indsatser på flere områder. Det er mennesker med komplekse og mangeartede sociale problemer, fx hjemløshed, misbrug, funktionsnedsættelser og psykisk sygdom. Problemer, som er omfattende og ofte forstærker hinanden. De eksisterende tilbud lever ikke altid op til de behov, borgerne har. Så der er behov for nytænkning af de sociale og beskæftigelsesrettede tilbud.

Vi forsker i, hvordan socialrådgivere og sagsbehandlere bedst kan støtte de allermest udsatte borgere. Vi forsker blandt andet i, hvordan vi sikre værdige liv til mennesker i hjemløshed og misbrug. Vi undersøger, hvad der skal til for at hjælpe sårbare ledige til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvordan nye metoder i socialt arbejde kan forbedre lediges overgang til uddannelse og beskæftigelse. Vi forsker også i, hvordan indsatserne påvirker borgernes liv.

Digitale teknologier spiller en stigende rolle i mødet mellem borgerne og det sociale system. Det giver nye muligheder, men risikerer også at skabe større afstand mellem socialrådgiveren og borgeren, der har brug for hjælp. Vi er optaget af, hvordan de teknologiske løsninger udvikles og implementeres, så de forbedrer borgernes sociale situation, samtidig med at de meningsfuldt understøtter socialrådgivernes arbejde.

Hvordan forsker vi?

Socialrådgivernes arbejde gør en stor forskel for mennesker, der af den ene eller anden grund befinder sig i udsatte positioner på et tidspunkt i deres liv. I vores forskning søger vi nye løsninger på borgernes udfordringer – i samarbejde med de socialfaglige praktikere, der har det som deres opgave at hjælpe mennesker videre i deres liv. Vi inddrager også de borgere, det handler om i forskningen. Vi stræber efter at skabe viden, der gør den socialfaglige hjælp bedre, og i det lange løb højner menneskers livskvalitet.

Vi arbejder tværfagligt og har ud over socialt arbejde også rødder i jura, psykologi, etnografiske studier og samfundsvidenskab.

Vi kombinerer kvantitative og kvalitative forskningsdesigns og afprøver gerne nye socialfaglige metoder gennem interventionsforskning. Vores forskning udføres ofte i tæt samarbejde med praktikere i kommuner, så viden kommer direkte ud i praksis, og den praktiske erfaring indarbejdes i forskningen. Det styrker de sociale indsatser. Vores forskere og undervisere har stor erfaring med praksis. Det skaber grobund for solide afprøvninger og sikrer relevans af forskningen. Et tæt led mellem forskning og undervisning betyder, at nyuddannede socialrådgivere kommer ud med den nyeste viden på området.

Forskningsprogrammer 

Vi forsker i børn og unge, udsatte voksne, beskæftigelse og digitalisering i socialt arbejde:  

 • Udsathed blandt børn, unge og familier : Hvordan udvikler og forbedrer vi børn og unges møde med systemet og sikrer, at alle børn trives og lærer uanset deres baggrund. 
 • Udsatte voksne : Hvordan sikrer vi den bedst mulige hjælp til borgere med komplekse og langvarige sociale problemer.
 • Beskæftigelse : Hvordan forbedrer vi den støtte og vejledning, som myndighederne tilbyder personer uden for arbejdsmarkedet.
 • Socialfaglig teknologiforståelse : Hvordan bruger vi bedst de eksisterende og nye digitale teknologier, der spiller en stigende rolle i mødet mellem borgerne og det sociale system. 

Forskningsmiljøet for Socialt Arbejde på Institut for Socialrådgiveruddannelse har ca. 23 forskere, som forsker i socialt arbejde, og i alt 72 undervisere, som bidrager til forskningen med praksiserfaringer. 

Læs mere om instituttet og alle medarbejderne på UCViden

Kontakt 

Charlotte Bredahl
Forskningsleder
cbrj@kp.dk
Tlf.: 23 73 33 13

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Socialt Arbejde - Institut for Socialrådgiveruddannelse er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller