Styrket skoleledelse og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv

  • PostadresseVis på kort

    Niels Bohrs Alle 1

    5230 Odense M

    Danmark

Organisationsprofil

Marstal Skole og Ærø Kommune påbegynder i 2021 projektet ”Styrket skoleledelse og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv”. Projektet, som er økonomisk støttet af A.P. Møller Fonden, gennemføres i perioden fra 2021 til og med 2023 i samarbejde med UCL Pædagogik og Læring/ Ledelse og Organisation. 

Målet med projektet er, at Marstal Skole viderefører og forankrer en påbegyndt kulturforandring og videreudvikler organisationens professionelle kapital. Det pædagogiske personales faglige engagement skal fortsat være omdrejningspunktet for skolens udvikling med særligt fokus på at få alle elever med (alle skal blive så dygtige, som de kan) og håndtere de særlige betingelser for inklusion (mindske betydningen af sociale forskelle), der er på en ø som Ærø.

Dette projektmål søges realiseret ved en styrkelse af skoleledelsens kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere skoleledelsesopgaver samt udvikle egen skoleledelsespraksis i samspil med medarbejderne med øje for elevernes læring og trivsel.

På medarbejderniveau arbejdes der teambaseret i professionelle læringsfællesskaber med aktionslæring som metode. Et særligt fokus i aktionslæringsforløbene er udvikling undervisningspraksis og –aktiviteter, der motiverer eleverne og giver dem mere indflydelse på deres skoleliv, så Marstal Skole favner alle børn på Ærø, og børnene tilbydes muligheder for deltagelse i fagligt udviklende, sociale og inkluderende læringsfællesskaber.

Fire medarbejdere deltager sammen med skolens ledelse på diplommodulet ”Teamledelse” med henblik på at udbygge skolens vejlederfelt til også at inkludere ressourcepersoner med viden, færdigheder og kompetencer til at lede og facilitere samtaler og læreprocesser på teamniveau.

Et vigtigt delmål i projektet bliver, at skolens ledelse legaliserer og legitimerer ressourcepersonernes nye arbejdsrolle, hvor de tager ledelse af lærende og datainformerede processer sammen med deres kolleger ud fra tankegangen i professionelle læringsfællesskaber.

På diplommodulerne “Organisation, udvikling og samskabelse”, “Pædagogisk ledelse” og “Inklusionsledelse” deltager foruden skolens ledelse fire andre kommunale ledere. Disse lederes deltagelse, som medfinansieres af Kompetencefonden/ Ærø Kommune, kan bidrage til at kvalificere samarbejdet om mere sammenhæng og bedre overgange fra dagtilbud til SFO og skole.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller