Sundhed og Teknologi - Institut for Teknologiske Uddannelser

 • PostadresseVis på kort

  Forsknings- og uddannelsesleder Louise Kristine Vigsnæs, Sigurdsgade 26

  2200 København N

  Danmark

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Fremtidens sundhedsudfordringer skal løses i samspil mellem uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsnet og private teknologivirksomheder. Vi arbejder for at facilitere dette samspil og bidrage til fremtidens teknologiske løsninger. 

Hvad forsker vi i? 

Vores forskningsprogram "Sundhed og teknologi" har fokus på, at vi ser ind i en fremtid, hvor mennesker i stigende grad lever længere og flere diagnosticeres med en kronisk sygdom. Samtidig vil borgerne behandles med brug af den nyeste teknologi. Dette resulterer i øgede sundhedsudgifter og stiller store krav til vores sundhedsvæsen, der samtidig forventes at være billigt, effektivt og benytte den nyeste teknologi optimalt. Denne øgede efterspørgsel medfører en rivende teknologisk udvikling inden for det sundhedsfaglige område. Med afsæt i vores uddannelser ser vi det som en vigtig opgave at bidrage til at ny viden omsættes i professionerne, sundhedsvæsenet og det private erhvervsliv. 

Vores ambition er at være førende inden for missionsdrevet forskning og udvikling, der ved at styrke velfærdsprofessionerne skaber værdi for borgere og virksomheder. Det kan og bør ske i samarbejde med professionernes praksis og andre videnspartnere, herunder universiteterne, men altid rettet mod at skabe værdi for borgere og virksomheder gennem professionel praksisudøvelse. Vi vil bidrage med kemiske og biologiske metoder, der understøtter udvikling af effektive analyser og innovative produkter. 

Hvordan forsker vi? 

Vi udvikler og implementerer nye metoder og teknologier inden for laboratorievidenskab. Disse metoder bringes i spil i forskellige sundhedsmæssige problemstillinger, herunder diagnostik og sygdomsforskning. 

Vi udvikler de professionsfaglige kompetencer, sikrer forankring af viden i professionerne og inddrager relevante professionsfaglige personer i forsknings- og udviklingsarbejdet. 

Vi arbejder blandt andet med følgende udstyr, faciliteter og metoder: 

 • Basisudstyr som pipetter, centrifuger, stinkskabe og UV clean-bokse til prøveforberedelse af fx PCR/qPCR 
 • Multimode reader (ELISA, fluorescens og kemiluminescens) 
 • Udstyr til DNA-manipulation (elektroforeseudstyr, UV-lysbord, udstyr til transformation og transfektion) 
 • qPCR, ddPCR, Bioanalyzer, MinION-udstyr til DNA-sekventering (Oxford Nanopore Technology)   
 • Western Blot udstyr 
 • Celledyrkningsudstyr (bl.a. LAF-bænk, inkubator, kvælstoftanke) 
 • NanoLive 3D holografisk mikroskop 
 • Kromatografiudstyr, HPLC, LC-MS, GC-MS, online-SPE-LC-DAD-FLD, LC-ELSD, FTIR, spektrofotometre 
 • CT-skannere

Udvalgte projekter  

De molekylære mekanismer i Parkinsons sygdom 
Aggregering og ophobning af såkaldte amyloid proteiner kan være en medvirkende årsag til patologisk progression i adskillige neurodegenerative sygdomme. Vi bruger cellekulture og vævspræparater fra patienter til undersøgelse af de underliggende mekanismer i sygdomsudviklingen. 

Analyser af kortisol i hår 
Vi er ved at udvikle en metode til måling af stresshormonet kortisol i hårprøver. Denne analyse kan anvendes i en bred vifte at projekter, hvor der ønskes et objektivt mål for stress, f.eks. i interventionsstudier i demente og børn. 

Evidensbaserede retningslinjer i praksis 
I samarbejde med professionernes praksis arbejder vi med at harmonisere og evidensbasere analyseinstrukser på alle kliniske biokemiske afdelinger i Danmark med henblik på at øge kvaliteten af laboratorieanalyser. 

Kontakt 

Louise Kristine Vigsnæs, ph.d.
Forsknings- og uddannelsesleder
lkvi@kp.dk  
Tel: 51 38 03 22 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.  

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Sundhed og Teknologi - Institut for Teknologiske Uddannelser er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller