Organisationsprofil

Organisationsprofil

Afdelingen arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Viden om professionernes arbejde i velfærdssamfundet

Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Forskningen fokuserer på centrale og aktuelle problemstillinger i praksis, hvor professioner, borgere, forvaltninger, teknologier, inklusions- og eksklusionsmekanismer indgår i komplekse samspil.

Vi forsker og formidler viden i samarbejde med professionelle og andre relevante aktører i det omgivende samfund så som fx dagtilbud, skole og botilbud i kommuner og frivillige organisationer.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

Afdelingens forskere indgår i tæt samarbejde med praksis om at formulere og skabe forskningsprojekter. Derved sikres, at den producerede viden opleves som relevant relevant i praksis.

Forskningsprogrammer

Forskningsindsatsen er organiseret i 4 programmer

Kommunal forvaltning og praksis: Programmet er optaget af relationen mellem det kommunale, velfærdsprofessionelle arbejde, de ledelsesmæssige og politiske strukturer og systemer og borgerens rolle og handlemuligheder.

Inklusion og hverdagsliv: Programmet har fokus på det tværprofessionelle samarbejde om at understøtte, at børn, unge og voksne i udsatte positioner kan opnå lige muligheder for at tage del i velfærdssamfundets institutioner.

Resiliens: Resiliens handler om at klare sig godt på trods af risiko og belastning. Forskningsprogrammet prioriterer aktiviteter og netværk inden for resiliensområdet.

Ledelse: Forskningsprogrammet tager udgangspunkt i en forståelse af ledelse som processer, hvor man øver indflydelse på andre med henblik på at skabe fælles forståelse om, hvad der skal gøres og hvordan, og processer som fremmer individuelle og kollektive anstrengelser for at nå fælles mål.

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anvendt Velfærdsforskning er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller