Intet billede af Anders Christoffer Dejgaard
20072022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Arbejder som lektor i UCC med uddannelse, undervisning samt forsknings- og udviklingsopgaverCV:

Centrale fag- og arbejdsområder som lektor ved UCC

 

Undervisningsområder på 2014 og 2007 uddannelsen:

Som mest centrale faglige interesse- og  og arbejdsområde som lektor ved UCC skal først nævnes arbejdet med og optagetheden af kulturmødet i forskellige versioner . Et undervisnings- og forskningsfelt der har udgjort en rød tråd igennem både min egen uddannelse og erfaringer med pædagogisk arbejde samt mine undervisnings- forsknings- og udviklingsopgaver i UCC. Derudover udgør socialpædagogikken en bane igennem mine engagementer i arbejdet som lektor. Endelig har tilknytningen til faget Pædagogik og de faggrupper der er/har været konstitueret omkring dette fag, udgjort en faglig udkigs- og samarbejdsplatform i en stor del af mine aktiviteter i pædagoguddannelsen og i UCC.

Fag-  og undervisningsområder i 2014 uddannelsen: 

H modulet: Kulturmøde

G-modulet: Socialpædagogik

A-modulet: Omsorg og læring

D: modulet: Teori og praksis

Centrale fag- og undervisningsområder i 2007 uddannelsen:

Kulturmodulet: Pædagogen i det flerkulturelle samfund (har undervist på dette i 10 år, de sidste 3 år som modulansvarlig tovholder)

Socialpædagogik: Har været modulansvarlig på vores socialpædagogiske modul på hhv 5. og 2. semester.

Faget pædagogik: Har været tovholder for faggruppen omkring faget Pædagogik og har varetaet dette fags dimensioner i 2007 uddannelsen.

Akademiuddannelse i Socialpædagogik:


Har udviklet, planlagt og undervist på Akademiuddannelse i Socialpædagogik i den version denne nye uddannelse er udformet på Pædagoguddannelsen Sydhavn (i samarbejde med med Natasha Guindy). 

 

Diplomuddannelsen:

Har undervist på Diplomuddannelsen i kulturel mangfoldighed i Skovlunde (Tovholder: Vibe Larsen).

Udviklings- og forskningsopgaver:

Forsknings- og udviklingsopgaver:

Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde (Udviklingsprojekt i samarbejde med Integrationsministeriet med Vibe Larsen/Center for Social Diversitet som tovholder).

"Anerkendelse eller miskendelse - når etniske minoritetsunge ikke trives med uddannelse" (anvendt forskningsprojekt med Vibeke Schrøeder/center for Social Diversitet som tovholder).

"Mangfoldighed i Københavns dagtilbud" - underviser/konsulent på Københavns Kommunes mangfoldighedsprojekt for det daværende Center for Interkulturel Pædagogik/CVU-STORK med Kamilla Frimodt Madsen som tovholder.

"VUN" Har deltaget i - vidensudviklingsnetværk omkring interkulturel pædagogik med de andre professionsuddannelser i CVU-STORK/UCC

 


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.mag. i pædagogik og psykologi, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 19 dec. 2003

cand. mag. i pædagogik og psykologi, Marginalisering og medindflydelse - en undersøgelse af handlerum og subjektpositioner i asylarbejdet, Roskilde Universitet

1 sep. 199719 dec. 2003

Dimissionsdato: 17 dec. 2003

Ansættelser

ajunkt/lektor på Københavns Socialpædagogiske Seminarium/UCC-Sydhavn

27 okt. 2003 → …

Underviser på AOF i psykologi og pædagogik, Taastrup

15 sep. 200330 okt. 2003

Underviser i Psykologi og pædagogik på AOK, EGU, AOK-Vest

15 sep. 200330 okt. 2003

Evalueringskonsulent på familiecenteret i Vordingborg ift forældreevnevurdering af forældre med anbragte børn

1 sep. 20031 jan. 2004

Evaluering af Familiecenterets kursus i relationskompetence for forældre med anbragte børn samt forældre med særlig opmærksomhed fra Familiecenteret, Familiecenteret i Vordingborg

1 sep. 20031 jan. 2004

Netværksmedarbejder for psykisk syge uledsagede flygtningebørn på Center Fasanvej, Dansk Røde Kors, Frederiksberg

1 aug. 20021 feb. 2003

Netværksmedarbejder, uledsagede flygningebørn, Dansk Røde Kors, Margretheholmen

1 jun. 20001 aug. 2002

Netværksmedarbejder og omsorgsperson for uledsagede asylbørn- og unge, Margretheholmen (Kbh.) og Center Fasanvej, Fr.berg).

1 jun. 20001 feb. 2003

Pædagogisk medhjælper, SFO-Villaen, Frederiksberg

1 mar. 19971 sep. 1997

Pædagogisk medhjælper, SFO-Villaen, Fr.berg.

1 mar. 19971 sep. 1997

Pædagogisk medhjælper, Parkvejens Børnehave, Jægerspris

7 aug. 199117 mar. 1995

Pædagogisk medhjælper, Parkvejens Børnehave/Vandkunsten, Jægerspris

7 aug. 199117 mar. 1995

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • social inklusion
  • kultur
  • udsatte unge
  • integration
  • social eksklusion
  • socialt udsatte