Billede af Anders Jensen
20142023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder primært med opgaver som relaterer sig til skoleområdet. Målgruppen er såvel lærer, skolepædagoger, ressourcepersoner som skoleledere. Jeg underviser på forskellige pædagogiske diplommoduler. Eksempelvis: Vurdering og feedback med data, Social inklusion, Fagdidaktik og klasseledelse og Pædagogisk viden og forskning.

Som konsulent arbejder jeg med videreudvikling af praksis i praksis, med afsæt i følgende temaer/indsatsområder:

Inklusion, klasseledelse (lærings-/adfærdsledelse), datainformeret skolepraksis på organisations-, undervisnings- og elevniveau, udvikling af professionelle læringsfællesskaber gennem: aktionslæring, co-teaching, didaktisk refleksion, inddragelse af resursepersoner og ledere.

 

Erfaring inden for konkrete projekter:

Gennem mine snart fem års ansættelse i UCL har jeg medvirket til at løfte en række forskellige aktiviteter på skoleområdet. Som underviser-/konsulent har jeg bl.a. løftet opgaver som har kombineret PD-uddannelse med praksisnære konsulentopgaver ud fra en aktionslæringsbaseret tilgang på skoleområdet. Flere af disse projekter har alle været indlejret i en før-under-efter-strategi (40-20-40). Særligt relevante erfaringer er oplistet herunder:

 

2018-2020: Konsulent på projektet ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” Vejle kommune. I dette projekt har jeg som en del af i konsulentgruppen bl.a. udviklet en kursusrække med høj blik for høj transferværdi til deltagernes praksis (www.videremedplf.dk/).

I projektet er jeg tilknyttet skoler i Vejle Kommune og Middelfart kommune. Ligeledes varetager jeg modulansvar, undervisning og eksamination på PD-modulet Vurdering og feedback med data som udbydes i to semestre som en integreret del af projektet.

2018-2020 konsulent på projektet Ledelse af læreprocesser og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv. Jeg har været modulansvarlig underviser på PD-modulet ”Fagdidaktik og klasseledelse” og ligeledes undervist på modulet Social inklusion, samt fungeret som ”forankringskonsulent” hvor jeg har medvirket til at organisere, facilitere, gennemføre, evaluere aktionslæringsforløb.

 

2017-2019: Konsulent på indsatsen ”Sammen om inkluderende læringsmiljøer” på 7 skoler i Odense kommune. Indbefatter en direkte konsulentindsats hvor udviklingen af skolerne som professionelt læringsfællesskab går gennem skolernes resurse/vejleder-teams.

 

2015-2017: I tilknytning til Kompetenceudviklingsforløbet ”Inkluderende læringsmiljøer for børn og unge” (som skulle fremme Odense Kommunes fælles inklusionsstrategi) har jeg været modulansvarlig underviser på PD-modulet ”Fagdidaktik og klasseledelse”, samt som ”forankringskonsulent” organiseret, faciliteret, gennemført, evalueret aktionslæringsforløb på ”Rejseholdet” på alle Odense kommunes folkeskoler.

 

2014-2017: Modulansvarlig underviser på PD-modulet ”Fagdidaktik og klasseledelse” og underviser på ”Social inklusion” på en kompetenceudviklingsindsats vedr. inklusion for samtlige pædagoger og lærere i Fredericia kommune.

Arbejdsområder

Selvregulerende læreprocesser og metakognition som en integreret del af praksis, fagdidaktik, samenlignende fagdidaktik og klasseledelse. Synlig læring og målstyret undervisning samt tværprofessionelt samarbejde.

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Svensk
Niveau: Øvet
Sprog: Norsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. pæd. i didaktik mshp. dansk, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2013

Professionsbachelor som lærer, Skårup seminarium

Ansættelser

Adjunkt, Campus Roskilde, Læreruddannelsen

16 aug. 201315 aug. 2014

Timelærer i dansk, Professionshøjskolen UCC

jan. 20132013

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller