Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannelsesforsker med Ph.d. i pædagogik og digitale læringsprocesser. Jeg er interesseret i studerendes læringsstrategier og specielt deres digitale læringsstrategier, samt tilsvarende undervisernes funktioner i den online undervisning.

Gennem mit ph.d.-studie har jeg undersøgt organisationen og undervisers håndtering af en online undervisningspraksis, og især de studerendes håndtering af en online læringspraksis ved at følge dem i hjemmet, på campus og i klinikken. De studerendes udvikling af det, jeg kalder digitaliserede læringsfællesskaber, ses understøttet af studiestrategier i form af selvforvaltning af det formelle læringsmiljø ind i det udformelle, den nødvendige teknologitilegnelse samt evnen til fagligt at lade sig udfordre og selv udfordre sine medstuderende.

Jeg har deltaget i forskningsprojekter i Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, Program for Læring og IT, samt Center for Forskning i Klinisk Sygepleje. Jeg indgår tillige i forskningsnetværket Etnografiske studier i Innovative Læringskontekster, Københavns Universitet.
Forskningsmæssigt har jeg især erfaring med kvalitative metoder. Jeg har desuden erfaring med udvikling og implementering af uddannelsestiltag.

Undervisning

Underviser både online og face-to-face i forskningsmetodologi og kommunikation i Sygeplejerskeuddannelsen, ligesom jeg er semesteransvarlig for de første 2 år af den Netbaserede Sygeplejerskeuddannelse i VIA.

Forsknings- og udviklingsområder

online learning, blended learing, studerendes lærings- og studiestrategier, netbaseret undervisning, udvikling af digitale uddannelsesforløb, e-læring, pædagogik, e-pædagogik, praksisfællesskaber, it-didaktik, e-didiaktik, virtuel undervisning, lærerfunktioner, feltobservation, etnografi, interview, professionsidentitet, professionsuddannelser, Netuddannelse

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerske - mellem hjemmet, skolen og klinikken, Københavns Universitet

feb. 2014mar. 2019

Dimissionsdato: 27 mar. 2019

Cand.cur, MSc(Nursing), Nystartede sygeplejestuderendes forestillinger om god sygepleje og den gode sygeplejerskes evner – og om hvorvidt disse forestillinger imødekommes i deres undervisning, Aarhus Universitet

sep. 2002nov. 2004

Dimissionsdato: 5 jan. 2005

Sygeplejerske

apr. 1988nov. 1991

Dimissionsdato: 1 nov. 1991

Lektorkvalificering, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

jun. 2005jun. 2009

Pædagogisk diplomuddannelse, De stille sygeplejestuderende, CVU Midt-Vest

jan. 2006jun. 2007

Suppleringsuddannelsen i sygepleje

sep. 2001jun. 2002

Ansættelser

Ph.d. studerende, Københavns Universitet

feb. 2014mar. 2019

Underviser, lektor, VIA University College

1 feb. 2005 → …

Sygeplejerske, Regionshospital Viborg

nov. 1991jun. 2001

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anita Lyngsø er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler