20112018

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er optaget af tematikker, der handler om småbørnspædagogik i både et trivsels-, udviklings- og dannelsesperspektiv. Heriblandt tematikker som tilknytningsarbejde, omsorg, koblinger mellem leg og tidlige indsatser, kreativitetsforståelser, skabende processer og i det hele taget fordybelses- og nysgerrighedsunderstøttende pædagogik.  

 

Inden for dagtilbudsområdet er jeg også særligt optaget af faglig ledelse, institutionslogikker og organisatoriske vilkår, der får betydning for kvaliteten af det pædagogiske miljø i daginstitutioner.

I mit arbejde i videreuddannelsen har jeg været involveret i både arbejdet med det aktuelle lovgrundlag for dagtilbud med særligt fokus på børneperspektiver og tidlige indsatser for børn og familier i udsatte positioner. 

 

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring
Vejlederkompetence i kraft af både individuel og kollektiv vejledning i forbindelse med studieplanlægning, profilering og opkvalificering.: Flere års erfaring
Deltager i udviklingsprojektet "Tillidsbaseret samarbejde": Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

 • Praktikkoordination på pædagoguddannelsen
 • Undervisningsopgaver i både grundfagligheden og i dagtilbudsspecialseringen: SK1, SK2, GK2, VK (Kreative udtryksformer), BA.
 • Undervisningsopgaver på videreuddannelsen: 
 • Modulansvarlig i modulerne:

Praktikvejlederdiplom Tidlig indsats i de første leveår for børn i usatte positioner.  

Leg, kreativitet og læring

 • andre opgaver i videreuddannelsen: særligt bestilte opgaver i dagtilbud. 
 • International koordinator 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.mag. , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 nov. 2010

Københavns Universitet

Dimissionsdato: 14 jun. 2007

Undervisningsministeriets vejlederuddannelse

Dimissionsdato: 9 apr. 2007

Bachelor , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2006

Studievejlederuddannelse fra Undervisningsministeriet, Københavns Universitet

Ansættelser

Ekstern Lektor ved Københavns Universitet. Jeg har undervist i følgende fag: "Læring og organisation", "Sociale og kulturelle processer i opdragelses-og uddannelsesinstitutioner", "Udvikling og læring" samt været vejleder og eksamintor på bacheloropgaver, Københavns Universitet

1 feb. 20111 jan. 2014

Ekstern Lektor, Københavns Universitet

1 jan. 20112012

Vikar i Galaxen (integreret daginstitution) på Amager

20112012

Instruktor/Undervisningsassistent i faget "Udvikling og Læring" ved Afdeling for Pædagogik på Københavns Universitet, Københavns Universitet

1 aug. 20101 jan. 2011

Instruktor/undervisningsasstistent i faget "Udvikling & Læring", Københavns Universitet

20102011

Vikar på Glostrup Hospital, afdeling Q60 - Børnepsykiatrisk udredningsafsnit.

1 aug. 200915 jul. 2010

Vikar på udredningsafsnit i Børnepsykiatrien I Glostrup, Glostrup Hospital

20092010

Bibliotekar på Regensen, Kollegiet Regensen

1 jul. 20081 feb. 2009

Studievejleder ved Afdeling for Filosofi ved Københavns Universitet

1 feb. 20071 feb. 2009

Arbejde i studieordningsudvalg på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

1 jan. 20071 jan. 2008

Lærervikar på Østrigsgades Skole på Amager

1 jan. 20061 jul. 2006

Studievejleder ved Afdeling for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

20062008

Lærervikar på Østrigsgades skole på Amager

20052006

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Playful learning
 • Børn og unge
 • Den styrkede pædagogiske læreplan
 • børneperspektiver