Billede af Anne Bock
20182022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

                                                                                                                                                                                                  Profil

Jeg er særdeles optaget af at udvikle danskfaget og brænder for folkeskoleområdet. Som dansklærer i folkeskolen har man mulighed for at være med til at udvikle elevernes kreativitet, refleksion, faglighed og evne til at indgå i både fordybelse og fællesskab. Der er meget på spil og det kræver stor grad af åbenhed, involverethed og fagligt engagement af læreren. Min vision er at åbne op for disse kompetencer hos kommende dansklærere.

Efter 10 år som engageret lærer i folkeskolen har jeg færdiggjort en kandidat i didaktik i dansk, hvor jeg i særlig grad har beskæftiget mig med undervisning i tekster receptivt og produktivt og æstetiske læreprocesser.

 

Uddannelse

2013-2015: Kandidat i didaktik i dansk på Aarhus Universitet. Her har jeg tilegnet mig viden om og kompetencer inden for almen didaktik, literacy, analyse og fortolkning, sprog og kommunikation, pædagogisk forskning og udvikling samt udviklet yderligere forståelse for danskfagets betydning og muligheder.

I valgfagsmodul har jeg beskæftiget mig med kreativ og analytisk skrivning på Instititut for nordisk sprog og litteratur.

Mit afsluttende speciale omhandler potentialet i at arbejde med selvfremstilling som kreativ proces og som litteratur i folkeskolens ældste klasser.

Samtlige opgaver har haft tæt tilknytning til folkeskolens praksis og mange er således skrevet med udgangspunkt i empiri fra gennemførte undervisningsforløb i folkeskolens ældste klasser.

Udover de obligatoriske 120 ECTS point deltog jeg på Eliteforløb for Aktuel fortælleteori.

 

Opnåede resultater:

 

Speciale 12

 

Almen didaktik: Bestået

 

Analyse og fortolkning: 12

 

Pædagogisk forskning og udvikling: Bestået

 

Sprog og kommunikation: 10

 

Literacy, oracy and semiocy Bestået

 

Projektmodul 12

 

Valgfag (tekstlab) 10

 

Eliteforløb Bestået

 

2000-2004: Læreruddannelse på Aarhus dag- og aftenseminarium med linjefagene dansk, fransk, musik og idræt.

Bacheloropgave i dansk: Pubertet og poesi (til karakteren 13)

 

1993-1996: Sangeruddannelse på Nordjysk Musikkonservatorium. Bifag i drama.

 

1989-1993: Bachelor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet

 

Erfaring

 2016 - ? : Adjunkt i dansk på læreruddannelsen i Aarhus, VIA.

I det første år har jeg varetaget undervisning på læreruddannelsen grunduddannelse i modulerne faktiske tekster, fiktive tekster, multimodale tekster og literacy. Desuden har jeg ført studerende til kompetencemålsprøve i dansk, samt til modulprøve i literacy.

2005-2014: Folkeskolelærer i overbygningen på N. J. Fjordsgades skole i Aarhus. Underviser i dansk, fransk og idræt.

Forfatter og instruktør af skolens årlige musical.

I 2006-2013 var jeg koordinator for overbygningens selvstyrende team.

I 2007 blev certificeret i Learning Styles i New York.

Jeg har desuden deltaget i diverse kurser, herunder Dansk som andetsprog, Faglige fællesskaber m.m.

Gennem alle årene har jeg vejledt lærerstuderende i praktik. Før jeg tog orlov til uddannelse var jeg censor til praktikeksamen på læreruddannelsen i Aarhus.

I 2012 var jeg med til at udvikle skolens internationale linje i samarbejde med Undervisningsministeriets internationale konsulenter, ligesom jeg som klasselærer og fransklærer har arrangeret og deltaget i adskillige skolerejser og udvekslinger i Frankrig, England, Norge og Kina.

 

2007-2013: Beskikket censor i skriftlig dansk til folkeskolens afgangsprøve.

 

2004-2005: Folkeskolelærer på Skovvangsskolen i Odder med fagene dansk, fransk, musik og idræt.

Klasselærer i 7. Klasse. Medunderviser og koreograf på skolens musical

 

1993-2004

Underviser inden for aftenskole- og musikskoleområdet i sang og bevægelse.

I forbindelse hermed planlagde og afviklede jeg workshops med fokus på krop og stemme.

 

1993- 1997: Assistent ved Den jyske operas kor

 

 

Personligt

Mine store interesser er litteratur, musik og mennesker.

Den musikalske interesse udlever jeg gennem sangskrivning, flittig øvning og koncerter med mit lille orkester. Desuden opsøger jeg ofte koncerter og litteraturarrangementer i byen.

Jeg trives godt med at samarbejde og engagerer mig i projekter og fælles udvikling.


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Adjunktkurser
Fag: efter- og videreuddannelsesdidaktik, professionsdidaktik 2, internationalisering
Uddannelsesinstitution: VIA
Land: Danmark

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Fransk
Niveau: Øvet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand. pæd. didaktik i dansk

Dimissionsdato: 1 apr. 2016