Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

KOS 2: Styrkelse af hjemmesygepleje til psykiske og socialt sårbare borgere - sygeplejerskernes perspektiv. 

Præsentation

Jeg er ansat som adjunkt i VIA ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens. Mine undervisningsaktiviteter ligger på 4. og 5. semester, hvor jeg bl.a. underviser i sygepleje, psykologi og etik. Jeg vejleder på opgaver - herunder også bachelor-projekter, ligesom jeg varetager eksamener i den kliniske del af uddannelsen.  

Min interesse fra min praksis som sygeplejerske gennem 17 år er overvejende sygepleje i primærsektoren, hvor jeg har beskæftiget mig meget med ældre borgere, palliation samt undervisning og vejledning af andet sundhedsfagligt personale. 

Jeg er tilknyttet Program for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik, hvor jeg deltager som forskningsassistent i KOS 2-projektet som en del af mit adjunktforløb. KOS 2 omhandler styrkelse af hjemmesygepleje til psykisk og socialt sårbare borgere - set fra sygeplejerskernes perspektiv.  

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i sygeplejevidenskab, Systematisk review om svært overvægtiges oplevelser af familie og venners reaktioner på overvægt, Aarhus Universitet

1 sep. 200722 jun. 2009

Dimissionsdato: 22 jun. 2009

Suppleringsuddannelse i Sygepleje, Jysk center for videregående uddannelse (JCVU)

1 sep. 200629 jun. 2007

Dimissionsdato: 29 jul. 2007

Ansættelser

Sygeplejerske, Vejle Kommune

1 jan. 201331 jul. 2021

Sygeplejerske, Sankt Maria Hospice Center

1 okt. 200931 dec. 2012

Sygeplejerske, Vejle Kommune

1 jan. 200631 aug. 2006

Underviser i sygepleje, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

1 sep. 200531 dec. 2005

Sygeplejerske, Vejle Kommune

1 jan. 200331 aug. 2005

Sygeplejerske, Vejle Sygehus

1 apr. 200231 dec. 2002

Sygeplejerske, Vejle Kommune

1 jun. 200131 mar. 2002

Emneord

  • sygepleje
  • etik
  • palliation