Billede af Anne Homann Bjerregaard
20182023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2001. Efterfølgende har jeg arbejdet som integrationsmedarbejder i Tårnby Kommune fra 2001 til 2006, hvor funktionen var at få målrguppen integreret på alle niveuaer samt at være jobkonsulent. Fra 2006 til 2009 var jeg ansat som socialrådgiver og kontaktperson i Distrikt Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedstadens Psykiatri.

 

I 2009 til 2011 blev jeg uddannet kandidat i socialt arbejde via Ålborg Universitet. Under mit kandidatstudium udarbejdede jeg projektopgaver om uledsagede unge flygtninge og hjemløse EU-borgeres retsstilling. Under mit speciale udførte jeg et mindre feltarbejde i Dansk Røde Kors’ Kvindecenter omhandlende afviste asylansøgende kvinders liv i venteposition via et narrativt greb.


Jeg har siden 2011 arbejdet med udsatte familier i Københavns Kommune, herunder også tidligere sikkerhedsplansarbejde som alternativ til anbringelse. Her arbejder jeg ud fra en løsningsfokuseret metode i kombination af den narrative og systemiske metode. Desuden har jeg gennem en årrække været bestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening Integrationsfaggruppe og har siden 2014 været censor på socialrådgiveruddannelserne.

 

Omdrejningspunktet i mit professionelle virke er interessen for udsatte mennesker. Mit fokus er hovedsageligt på relations- og motivationsarbejde, tilrettelæggelse og udførelse af en række projekt- metode- og undervisningsforløb. Desuden koncentrerer jeg mig om skabelse af social mobilitet og netværksdannelse samt arbejde med frivillige og andre relevante aktører på tværs af sektorer i både offentlig og privat regi. Jeg har opbygget et stort netværk af praktikere og har en stor berøringsflade på det sociale område gennem mit bestyrelsesarbejde, censorjob og tilknytning til kandidatstudiet i socialt arbejde. Min fremtidige ambition er fortsat at arbejde indenfor feltet via undervising af socialrådgiverstuderende, hvor jeg ønsker at anvende og udvikle mine akademiske kompetencer i kombination med min hidtidige uddannelse og erfaring som socialrådgiver. Her vil gennem min adjunktuddannelse udvide min didaktiske viden og sætte denne i spil gennem undervisningsvirket.


 

Sept. 2009 - dec. 2011

 

 

 

Cand. stud. soc., Ålborg Universitet, 3. modul-projekt omhandlende østeuropæiske hjemløses retssikkerhed, 4. modul-projekt omhandlende uledsagede mindreårige asylansøgeres retsstilling samt tre måneders feltstudium i Kvindeasylcenteret, Dansk Røde Kors, som del af speciale omhandlende livet i venteposition med inddragelse af teorier om bl.a. mestring og identitet.

 

Sept. 1998- juni 2001

Socialrådgiver-uddannelsen, Den Sociale Højskole Århus, særlig fokus på integration og empowerment, bl.a. opstart af en somalisk / dansk kvindegruppe ved hjælp af empowerment som metode.

 

 

 


Oktober 2015

KIFF-lederuddannelse via Center for familieudvikling. Certificeret leder ift. at have gruppeforløb med skilte par.

Marts 2010-

 

Bestyrelsesmedlem i integrationsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening. Skrivelse af høringssvar, samarbejde med fagforening og andre aktører på området ift. juridiske problematikker og fortalerarbejde relateret til målgruppen.

April 2006 – aug. 2009

Kursus i arbejde med grupper i et psykodynamisk samt kognitivt perspektiv.

Aug. 2001 – april 2006

Diverse kurser om lovgivning indenfor integrationsområdet, kommunikation i socialt arbejde, TR arbejde, praktikvejleder-uddannelsen, hvor jeg gennem årene har haft en del socialrådgiverstuderende i praktikforløb.

 


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2011

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

Dimissionsdato: 30 jun. 2001

Ansættelser

Censor, ved formandsskabet ved prof. uddannelserne soc. udd.

1 okt. 2014 → …

Socialrådgiver, Borgercenter Børn og Unge Amager

1 dec. 20111 dec. 2016

Socialrådgiver og kontaktperson, Region Hovedstadens Psykiatri

1 maj 20068 dec. 2009

Socialrådgiver/jobkonsulent, Tårnby Kommune

1 sep. 20014 dec. 2006

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anne Homann Bjerregaard er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler