Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er overordnet optaget af hvordan velfærdsstaten sætter rammer for og muliggør bestemte måder at være borger på gennem en lang række af styringsmekanismer og -metoder, og hvordan borgere forholder sig til og skaber mening og identitet med og mod velfærdsstatens styring. Jeg har udfoldet denne interesse gennem undersøgelses-, udviklings-, evaluerings- og undervisningsarbejde på forskellige områder, herunder 'etniske minoritetsunge', 'udsatte stofbrugere', 'sundhedsfremme', 'urolige skoleelever', 'tvangsfjernelser af børn' og 'unge med særlige behov'. Jeg er lige nu i gang med et phd projekt om Velfærdsteknologi og normativiteter i kommunal praksis og i ældre borgeres liv. 

Mit teoretiske afsæt er dels Science Technology Studies og dels Feminist Studies, og min overordnede forskningsinteresse er hvordan antagelser, normer eller værdier kropsliggøres og enactes med/gennem kroppe og teknologier i konkrete praksisser, samt hvordan normativiteter, teknologier og subjektiviteter bliver til i sådanne praksisser.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Syddansk Universitet

1 sep. 19851 jul. 1992

Dimissionsdato: 1 aug. 1992

Ansættelser

Embedsmand, Sundhedsdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre

1 aug. 20041 aug. 2005

Projektleder, Odense Kommune

1 jan. 20021 jul. 2004

Forsknings- og udviklingsmedarbejder, Fyns Amts Behandlingscenter

1 jan. 19981 sep. 2002

Handelshøjskolen i Århus, forskningsmedarbejder, Aarhus Universitet

1 jan. 19941 jan. 1998
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.