Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er overordnet optaget af hvordan velfærdsstaten sætter rammer for og muliggør bestemte måder at være borger på gennem en lang række af styringsmekanismer, metoder og teknologier, og hvordan borgere såvel som professionelle forholder sig til og skaber mening og identitet med og mod velfærdsstatens styring. Jeg har udfoldet denne interesse gennem undersøgelses-, udviklings-, evaluerings- og undervisningsarbejde på forskellige områder. Aktuelt er jeg optaget af hvordan teknologier i mødet mellem velfærdsstat og borgere bidrager til at transformere såvel borgerroller som professioner, og af teknologiers rolle i forhold til social ulighed, herunder i sundhed.

Teoretisk er jeg bl.a. inspireret af Science Technology Studies og  Feminist Studies, og min overordnede forskningsinteresse er hvordan antagelser, normer eller værdier kropsliggøres og enactes med/gennem kroppe og teknologier i konkrete praksisser, samt hvordan normativiteter, teknologier og subjektiviteter bliver til i sådanne praksisser.

Desuden interesserer jeg mig for interventionsstudier forstået på den måde, at jeg især er optaget af hvordan man kan skabe viden om et felt, netop gennem at skabe forandringer i feltet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Syddansk Universitet

1 sep. 19851 jul. 1992

Dimissionsdato: 1 aug. 1992

Ansættelser

Embedsmand, Sundhedsdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre

1 aug. 20041 aug. 2005

Projektleder, Odense Kommune

1 jan. 20021 jul. 2004

Forsknings- og udviklingsmedarbejder, Fyns Amts Behandlingscenter

1 jan. 19981 sep. 2002

Handelshøjskolen i Århus, forskningsmedarbejder, Aarhus Universitet

1 jan. 19941 jan. 1998

Emneord

  • digitalisering