Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Mit forskningsfelt generelt placerer sig mellem it, læring og didaktisk design. Jeg er optaget af, hvordan teknologi har betydning for menneskers læring, samarbejde og liv i det hele taget, hvilken rolle teknologien bidrager med i sådanne samspil, og ikke mindst hvordan der kan skabes didaktiske design, hvor teknologi bidrager til bedre undervisning og mere udbytterig læring. Min empiri har jeg hidtil fundet inden for professionsuddannelserne, idet jeg her ser et særligt interessant område i forholdet mellem teori og praksis, mellem professionshøjskole og praktiksted og i mulighederne for med teknologi at skabe sammenhænge mellem disse. Endvidere har jeg igennem empirien arbejdet med professionsfaglige sammenhænge, der både integrerer og lader undervisningsrummet udvide af forskellige former for teknologi som fx apps, robotter, programmer og virtual realities.

Metodisk orienterer jeg mig hovedsagligt efter design-based research og grounded theory, mens jeg teoretisk er særligt optaget af symbolsk interaktionisme og pragmatiske men også af postfænomenologi og teknologifilosofi.

Bagsidetekst fra ph.d.-afhandlingen: 

"I Anne-Mette Nortvigs afhandling undersøges det, hvordan e-læring i en professionsuddannelse kan ses at have indflydelse på de studerendes mulighed for deltagelse og tilstedevær i undervisningen og dermed udvikling af professionel identitet i relation til uddannelsen. Det empiriske materiale er skabt gennem deltagende observation, interviews og workshops om udvikling af skitser til it-didaktisk design.

Afhandlingen rammesættes metodisk af design-based research og grounded theory, og det diskuteres bl.a. hvordan disse kan bidrage til analyse af empiri, der skabes i en kontekst i forandring. Teoretisk funderes analyserne hovedsagligt på symbolsk interaktionisme med særlig vægt på forståelsen af professionel identitet som udviklet gennem interaktion og refleksion. Afhandlingen viser bl.a. hvordan teknologiens tingsliggørelse af den professionelt handlende krop kan bidrage med mulighed for refleksion af og over krop og professionel identitet. Således argumenterer Nortvig for, at det med e-læring bliver muligt og professionsfagligt relevant at være til stede både flere steder og på flere tider på én gang i det, der i afhandlingen kaldes asynkrone og synkrone multilokale rum."

 

Kompetencer

Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Fransk
Niveau: Øvet
Sprog: Svensk
Niveau: Forhandlingsniveau

Arbejdsområder

Arbejde med udvikling af og forskning i E-læring i professionsuddannelser.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 8 jan. 2016

Master, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2010

Cand. theol., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2001

Exam.art., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1994

Lektorkvalificering

… → 2003

Emneord

 • e-læring
 • undervisningsteknologi
 • læreruddannelsen
 • blended learning
 • folkeskolen
 • undervisning
 • humanistiske fag
 • Religionsundervisning
 • Kristendomskundskab
 • Filosofi med børn i skolen
 • Religion, religionsdidaktik,fagdidaktik, medborgerskab, demokratisk dannelse, professionsetik
 • virtuel læring
 • professionsidentitet

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Anne-Mette Nortvig er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler