Billede af Anne Rubæk Frydendal

Anne Rubæk Frydendal

Cand. pæd. soc.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg underviser bredt på pædagoguddannelsen, da jeg både varetager undervisning indenfor praktisk-musiske fag som sundhed og bevægelse samt natur og udeliv, samtidig med at jeg har en bred teoretisk viden inden for det pædagogisk sociologiske felt. 

Forsknings- og udviklingsområder

Projekt: Styrkelse af professionsrettede handlekompetencer 

Projektets to overordnede formål:  

  1. At videreudvikle uddannelsens didaktiske tilgang, så vores studerende i endnu højere grad trænes i pædagogiske handlekompetencer knyttet til hverdagssituationer fra praksis.  
  2. At øge omfanget af undervisning med træne/øve-aspekter på uddannelsen markant frem mod 2023. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidatgrad

Videreuddannelse

Professionsbachelor

Bachelor - 1 årsværk

Ansættelser

Adjunkt – Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole

Timelærer – Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole

Projektleder – Danes Worldwides Onlineundervisning

Lærer og teamkoordinator på UNICEF Rettighedsskole/Langelinieskolen

Lærer på Sundbyøster Skole