Personlig profil

Præsentation

Annette Søndergaard Gregersen, Ansat som docent og forskningsfaglig leder af den fagdidaktiske satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk i FoU-programmmet: Udvikling af fagdidaktik i skolen – i læreruddannelsen, docent ph.d.,  Københavns Professionshøjskole.

Uddannet folkeskolelærer, cand. pæd. i fransk, cand. pæd. i almen pædagogik, master i ledelse og organisationsudvikling og ph.d. i kulturpædagogik og kulturdidaktik i fremmedsprog med særlig fokus på fransk.

Jeg har mange års erfaring med undervisning i primært franskfaget på læreruddannelsen og omfattende erfaring med både udvikling og forskning og gennemførelse af FoU-projekter både nationalt og internationalt. Jeg var i årene 2016-2019 allokeret til forskningsprogrammet Skole, uddannelse og vejledning i forskningssatsningen.  

Jeg har publiceret både nationalt og internationalt og har bidraget til videreudviklingen af både franskfaget, fremmedsprogsdidaktik og kulturdidaktik i mange fora. Jeg har et omfattende netværk og har været involveret over mange år i faglige udviklingsarbejder for bl.a. ministerier og styrelser.

Jeg har publiceret i mange år og er redaktør af bøgerne ”Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis” (1. udgave 2009, 2. udgave 2015, 3. udgave 2019) og ”Tidlig sprogstart i skolen” (2017), begge udgivet på forlaget Samfundslitteratur. Forfatter af læremidler på Alinea og Gyldendal for grundskole og gymnasium, derudover over 100  artikler, bogkapitler, kronikker, debatindlæg, interview etc.  om emner indenfor sprogfag og almen-fagdidaktiske områder.

Kompetencer

Formand for faggruppen i Konsortiet for Sprog og fagdidaktik i folkeskolen, prækvalificering til ph.d. ansøgninger og FoU-samarbejder med KU.

Medlem af Advisory Board i Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF).

Medlem af følgegruppen for projektet "Fremmedsprog, forandring og forankring", et tre-årigt pilotprojekt vedr. pd-vejlederuddannelser i sprogfagene i grund- og gymnasieskolen i NCFF-regi.

Medlem af "Sprogdidaktisk Fokus" i regi af Center for Grundskoleforskning, SDU i et samarbejde med professionshøjskolerne.

Ph.d. vejleder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d.i kulturpædagogik, kulturdidaktik og internationalisering i fremmedsprog med særlig fokus på fransk, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2007

Master i ledelse og organisationsudvikling, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2006

Cand. Pæd. i almen pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2003

Cand. Pæd. i fransk, DLH, nu DPU

Dimissionsdato: 1 jan. 1989

Ansættelser

lektor, Professionshøjskolen UCC

2009 → …

fagkonsulent i Grundtvig-programmet, Styrelsen for Internationalisering

20092010

lektor samt international konsulent, Haslev Seminarium

20002009

Ekstern ph.d.-studerende med undervisning, Roskilde Universitet

20002006

Fagkonsulent i fransk, Børne- og undervisningesministeriet

19941998

Folkeskolelærer, Søndre Skole, Køge

19802000

Emneord

 • interkulturelle forhold
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring
 • kultur
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • metodelære
 • innovativ undervisning
 • professionsidentitet
 • undersøgelsesmetodik
 • Skoler, fag og institutioner
 • Børn og unge
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • humanistiske fag
 • professionsuddannelser
 • læseplaner

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Annette Søndergaard Gregersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler