Billede af Astrid Kidde Larsen Nørgaard

Astrid Kidde Larsen Nørgaard

Ph.d., cand.mag. Dansk, Pædagogik og Uddannelsesstudier

 • Prinsens Alle 2, Pædagoguddannelsen

  8800 Viborg

  Danmark

20112023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Med afsæt i samarbejde mellem pædagogisk personale, frivillige og ikke-frivillige borgere samt professionelle inden for kunst-og kultur forsker jeg i samskabelse og social innovation. Fokus er på deltagernes samarbejdsprocesser og deres oplevelser og erfaringer i samarbejdet, samt betingelser og muligheder for kollektiv, faglig udvikling og udførelse af den pædagogiske opgave, når der er intentioner om samskabelse eller samproduktion. 

 

Kompetencer

Flere års erfaringer som projektleder, deltagende forsker inspireret af kritisk utopisk aktionsforskning, igangsætter og understøtter af kollektiv idégenerering og eksperimenter i praksis.  Ligeledes mange års erfaring som underviser i professionshøjskoleregi samt en del erfaring med fundraising og projektansøgninger, samt flere års erfaring med de administrative dimensioner i team-og projektledelse.

Arbejdsområder

I min forskning undersøger jeg samskabelse fra kontekstualiserede deltagerperspektiver. Det vil sige, hvordan pædagogisk personale, andre professionelle, forældre og frivillige borgere oplever at indgå i  samskabelse - og på baggrund af mikrosociologiske studier af konkrete samskabelsesinitiativer og med viden fra forskningslitteratur og -projekter, kontekstualiserer jeg samskabelsesbegrebets udfoldelse i praksis set i forhold til dimensioner i udviklingen af velfærdssamfundets og de overordende styringsforståelser som træder frem i policy og kommunal politiske prioriteringer.

Inden for et social innovationsfelt kan min forskning placeres som et mix af flere spor, hvor en både pragmatisk og holistisk tilgang til forskning i sociale fænomener er afgørende. Udgangspunktet har været et såkaldt community-spor, med fokus på kollektive problemstillinger via aktionsforskning og udviklingsprocesser i mindre lokalsamfund og disse daginstitutioner. Efterhånden indgår også et såkaldt socio-artistisk spor i min forskning, hvor kropsbaseret ord-løs viden og kommunikation, æstetiske oplevelser og intuition trådt frem i empirien og har udvidet blikket på deltagernes oplevelser.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Samskabelse i daginstitutioner, Roskilde Universitet

1 feb. 201616 maj 2020

Dimissionsdato: 9 okt. 2020

Socialt entreprenørskab, mastermodul sommeruniversitet, Socialt entreprenørskab, innovation og læring, Roskilde Universitet

4 mar. 20133 jun. 2013

Dimissionsdato: 3 jun. 2013

Proceskonsulent, Facilitering af grupper, Udviklingskonsulenterne APS

20056 mar. 2006

Dimissionsdato: 6 mar. 2006

Dansk, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Cand.mag. , Dannelse via litteratur på folkeskolens mellemtrin, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2003

Ansættelser

Ph.d.-studerende, Roskilde Universitet

1 feb. 20169 okt. 2020

Lektor, forskningsleder

28 jan. 2011 → …

assistent, Danmarks Pædagogiske Universitet

9 aug. 201031 dec. 2010

freelance konsulent

1 dec. 200731 jul. 2010

adjunkt, Professionshøjskolen UCN

1 aug. 200431 aug. 2007

adjunkt, EUC Nord

1 jul. 200231 jul. 2004

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • didaktisk design
 • uddannelses udvikling
 • Samskabelse
 • samproduktion
 • Social Innovation
 • Dannelse & didaktik
 • Kunst og læring
 • kreative processer
 • innovative processer
 • legekultur
 • Samskabelse
 • meningsskabelse
 • Deltagelsesmuligheder
 • kunst
 • æsttetik
 • innovation og entreprenørskab
 • Samskabelse
 • daginstitutionsforskning
 • Social innovation
 • Lokalsamfund
 • samproduktion
 • offentlig styring
 • frivillighed
 • kunst
 • æstetik
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Forandringsprocesser
 • organisationsudvikling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • styring og omsætning af policy

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Astrid Kidde Larsen Nørgaard er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler