Billede af Astrid Kidde Larsen Nørgaard

Astrid Kidde Larsen Nørgaard

Ph.d., cand.mag. Dansk, Pædagogik og Uddannelsesstudier

20112021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

 

 

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Jeg forsker i samarbejdet mellem offentlige pædagogiske velfærdsinstitutioner, borgere, netværk og frivillige. Fokus på deltagernes samarbejdsprocesser, deres oplevelser og erfaringer i samarbejdet, faglig udvikling og den pædagogiske opgave, når der er intentioner om samskabelse eller samproduktion. Kernebegreber er co-production/samproduktion, co-creation/samskabelse, social innovation, meningsskabelse, deltagelse, kollektiv videnskabelse, aktionsforskning og forandringsprocesser. 

I min ph.d. undersøgte jeg samskabelse fra et deltagerperspektiv, og forskningsspørgsmålet lød: hvordan oplever personale, forældre og andre frivillige borgere samskabelse i daginstitutioner og deres lokale kontekst? På baggrund af mikrosociologiske studier af konkrete samskabelsesinitiativer i to børnehuse, giver afhandlingen en grundig og kritisk gennemgang af forskningslitteratur omhandlende samarbejdet mellem velfærdsprofessionelle og civile parter, og de styringsforståelser som hersker. Jeg appellerer til at skelne mellem samskabelse/co-creation og samproduktion/co-production, fordi det danske samskabelsesbegreber rummer begge, og det bidrager til en udvanding af begrebet og en kompleksitetsreduktion, der ikke yder praksis nogen hjælp i operationalisering af et tættere samarbejde mellem civile parter og offentlige velfærdsinstitutioner. Empirien og analyserne af denne viser, at samskabelse allerede er en ofte anvendt samarbejdsform i det daginstituitonelle felt, alt imens samproduktion, som er en mere radikal samarbejdsform, er langt vanskeligere at praktisere. Både fordi det langt fra altid er meningsfuldt, og fordi samproduktion, til forskel fra samskabelse, indebærer forandringer i magtrelationen mellem velfærdsarbejderne/det pædagogiske personale, forældre og frivillige borgere.

Centrale temaer, som jeg forsker videre i er ligeværd, deltagelsesmuligheder og meningsskabelse som forhandling, kommunikation og handling.  Desuden også metodiske tilgange til kollektiv videnskabelse og videndeling.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Roskilde Universitet

1 feb. 201616 maj 2020

Dimissionsdato: 9 okt. 2020

Socialt entreprenørskab, mastermodul sommeruniversitet, Roskilde Universitet

4 mar. 20133 jun. 2013

Dimissionsdato: 3 jun. 2013

Proceskonsulent, Facilitering af grupper, Udviklingskonsulenterne APS

20056 mar. 2006

Dimissionsdato: 6 mar. 2006

Dansk, Pædagogik og Uddannelsesstudier, Cand.mag. , Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2003

Ansættelser

Ph.d.-studerende, Roskilde Universitet

1 feb. 20169 okt. 2020

assistent, Danmarks Pædagogiske Universitet

9 aug. 201031 dec. 2010

freelance konsulent

1 dec. 200731 jul. 2010

adjunkt, Professionshøjskolen UCN

1 aug. 200431 aug. 2007

adjunkt, EUC Nord

1 jul. 200231 jul. 2004

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • didaktisk design
 • Dannelse & didaktik
 • uddannelses udvikling
 • Samskabelse
 • samproduktion
 • Social Innovation
 • kreative processer
 • innovative processer
 • legekultur
 • Samskabelse
 • meningsskabelse
 • Deltagelsesmuligheder
 • innovation og entreprenørskab
 • Samskabelse
 • daginstitutionsforskning
 • Social innovation
 • Lokalsamfund
 • samproduktion
 • offentlig styring
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Forandringsprocesser
 • organisationsudvikling
 • Tværsektorielt samarbejde
 • styring og omsætning af policy

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Astrid Kidde Larsen Nørgaard er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler