Personlig profil

Arbejdsområder

En del af bibliotekets FoU-support-team. Kontaktperson i forhold til bibliotekets FoU-support ind i det pædagogiske område (læreruddannelsen og pædagoguddannelsen).
Bl.a. udførende i relation til varetagelse af rekvireringer herunder systematisk søgning, brug af søgeprotokol, opbygning af søgestrategi, valg af databaser, referencehåndtering, publicering mv.

 

Tovholder for samarbejdet mellem UCN A2L og UCN Bibliotek, bl.a. koordinering ift. bibliotekets undervisningsforløb i A2L

Kontaktbibliotekar i Pædagoguddannelsen, Aalborgafdelingen – herunder vejledning og undervisning i informationssøgning og referencehåndtering

Udarbejder vejledningsvideoer og er en del af bibliotekets videoarbejdsgruppe, der har til formål, at udarbejde videomateriale til brug i undervisning mv.   

Med i arbejdsgruppe vedr. referencehåndtering, der udarbejder politikker for UCN Bibliotekets vejledning og undervisning i referencestandarder og referenceværktøjer for studerende og ansatte.

Indgår i bibliotekets daglige drift med skrankevagter mv. Har ansvar for vagtplanlægning og kontakt til studentermedhjælpere.

Projektdeltager i tværgående UCN-projekt ’Onboarding af nye studerende’

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Administration: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Bibliotekar DB, Det Informationsvidenskabelige Akademi

Dimissionsdato: 1 jan. 2001

Ansættelser

Uddannelsesbibliotekar, Professionshøjskolen UCN

1 okt. 2004 → …

Bibliotekar, Randers hovedbibliotek

20022004

Bibliotekar, vikar, Skørping Kommunes Biblioteker

20012002