Personlig profil

Præsentation

Docent på Professionshøjskolen Absalon, Center for skole og læring, for forskningsmiljøet Fagdidaktik og faglige fællesskaber.

Medlem af Dansk Sprognævns bestyrelse og repræsentantskab (2020 - 2024) samt med i Dansklærerforeningens bestyrelse. Medlem af ekspertudvalg for de nye nationale test i læsning (2023) og for viden om læsning på erhvversuddannelserne (2024) under STUK.

Forskningsinteresser

Forskning, udvikling og undervisning i litracy med et særligt fous på faglig og fagspecific literacy i grundskolen samt ungdomsuddannelserne, herunder især Erhvervsuddannelserne (EUD) og overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Min tilgang til forskning i literacy er sociokulturel og inspireret af nyere teori fra blandt andet New London Group (Street, Gee m.m.fl.), dvs. jeg interesserer mig for sammenhængen mellem læsning, skrivning og sprog og den kontekst, literacy indgår i. Herunder, ikke mindst, hvordan elevers læse/skriveudvikling hænger sammen med deres faglige læring, trivsel og muligheder for at deltage i samfundet og gennemføre deres videre uddannelse efter grundskole og ungdomsuddannelse.

Jeg interesserer mig bredt for literacy, og arbejder både kvalitativt og kvantitativt. Det kna fx være med  forskning inden for læsning og læseundervisning, test og evaluering af læse- og skriveudvikling, dansk som andetsprog i et literacyperspektiv og læsning og brug af it og understøttelse af elever med læsevanskeligheder.

Jeg arbejder dertil med forskning i læremidler, herunder læreres og elevers brug af læremidler og lærervejledninger, både i danskfaget og i andre fag og har også her en særlig interesse i læremidlers læsbarhed. Se mere her.

Derudover har jeg interesser indenfor literacyteori, sprogteori og sprogudvikling, herunder især M.A.K. Hallidays Systemisk Funktionel Lingvistik, SFL, som jeg har brugt som teoretisk basis for meget af mit forskningsarbejde.  Dette forskningsfokus betyder også en særlig interesse for genreteori, genreanalyse og genrepædagogik inspireret af D. Rose og J. Martin.

Jeg har desuden beskæftiget mig med diskursteori og diskursanalyse med baggrund i J. P. Gees diskursbegreb.

Undervisningserfaring

Flere års erfering med undervisning og vejledning på undervisningsfaget dansk på læreruddannelsen.

Flere års erfaring med undervisning og vejledning på Bachelormodulet på læreruddannelsen.

Flere års erfaring med undervisning og vejledning på efter- og videreuddannelse i dansk og på læsevejlederuddannelsen.

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:

Research Management Course, 2019

Supplying courses 2020 and 2022.

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Norsk
Niveau: Øvet
Sprog: Svensk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring
Samarbejde: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Forskning og udvikling i fagdidaktik, særligt danskfagets didaktik i grundskolen omfattende læse/skrivedidaktik, litteraturdidaktik og it- og mediedidaktik.

Forskning og udvikling i literacy og literacydidaktik i grundskolen og på ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Forskning og udvikling i sprog og sprogdidaktik i grundskolen og på erhvervsuddannelserne.

Forskning og udvikling i overgange fra grundskole til ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Forskning og udvikling i danskfaget i læreruddannelsen og i efter-og videreuddannelsen, særligt mhp. udvikling, afprøvning og evaluering af nye koncepter for undervisning (f.eks. MOOC).

 

Arbejdsområder

Beskikket censor i dansk (læreruddannelsen)


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Tekster og genrer på erhvervsuddannelsesrne, Danmarks Pædagogiske Universitet

20102015

Dimissionsdato: 29 jun. 2015

Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2015

Cand. Mag., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 okt. 2003

Exam.pæd., Danmarks Lærerhøjskole

Dimissionsdato: 1 okt. 1998

Lærer, University College Sjælland

Dimissionsdato: 30 jun. 1993

Student, Vestfyns gymnasium

Dimissionsdato: 30 jun. 1983

Andet, Aarhus Universitet

… → 30 jun. 2015

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 10 jun. 2014

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 2 dec. 2011

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 7 feb. 2011

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 19 nov. 2010

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 31 maj 2010

Ph.d.-kursus, Aarhus Universitet

… → 24 apr. 2010

Ansættelser

Docent, Professionshøjskolen Absalon, Center for skole og læring

1 maj 2018 → …

Ekstern Lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 nov. 2015 → …

Ekstern lektor, Aarhus Universitet

11 apr. 2014 → …

Lektor, University College Sjælland

20 aug. 20031 maj 2018

Lærer, Lysholmskolen

1 sep. 199530 jun. 2001

Emneord

 • uddannelse
 • internetbaserede uddannelser
 • læremidler
 • pædagogik
 • danskundervisning
 • undervisning
 • erhvervsuddannelser
 • it
 • forskning
 • dansk som andetsprog
 • læreruddannelsen
 • diskursanalyse
 • læsning
 • Literacy
 • folkeskolen
 • blended learning
 • faglighed
 • kvantitativ metode
 • fastholdelse
 • frafald
 • didaktik
 • informationskompetence

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Bettina Buch er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler