Intet billede af Birgitte Sønderborg

Birgitte Sønderborg

cand.scient san, Adjunkt

20172019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Forsknings- og udviklingsområder

Jan. 11-april 12 Projektmedarbejder i Enhed for Sundhedstjenesteforskning, SLB

Udviklingsprojekt om tolkebistand til etniske ikke-danske forældre i børneambulatorium på SLB, Kolding sygehus.

Interviews med 12 forældre og to fokusgruppeinterviews med sundhedsprofessionelle på en børneafdeling og i en kommunal sundhedspleje.  Databearbejdning med efterfølgende udarbejdelse af resultatet i en engelsksproget artikel: Interpretation service without the risk of misunderstanding – a qualitative interview study.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

5.semester

Sygeplejefaget med indholdskomponenter omkring den akut kritisk syge patient.

Organisation og ledelse med fokus på ledelse af sygeplejen og sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvikling og generelle ledelsesteorier.

Forskningsmetodologi

4.semester

Kommunikationsprocessen og Folkesundhed

Valgfaget 7.semster

Sygepleje til det syge barn og familien

Det tværprofessionelle valgfag: Family Centred Care

 Øvrige arbejdsområder:

Klinisk vejleder uddannelsen på sundhedsfaglige diplomuddannelser: Vejleder og eksaminator på afsluttende modulopgaver


Sygeplejefagligt diplommodul: Rehabilitering Faaborg Midtfyns kommune: Vejledning og bedømmelse af skr. opgave for to grupper (7 studerende), november 2016-januar 2017

Sygeplejefagligt diplommodul; Kardiologisk Sygepleje: fire studerende til mundtlig prøve 12.oktober 2016

Sygeplejefagligt diplommodul på klinisk vejlederuddannelse: Undervisning på Tema 4 på Formidlings- og undervisningspraksis med blended learning:18, 24, 25. november samt 1.december 2016.

Klinisk Vejlederuddannelse, afsluttende prøve. Vejleder for en gruppe á 4 studerende. Omfang: 2 x 1 times vejledning (4. og 10. april 2017) samt mundtlig eksamen d. 25.april 2017. Denne opgave fortsætter i efteråret 2017 for 2 grupper.


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 3 jun. 2004

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Dimissionsdato: 13 maj 1993

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.